Số/Ký hiệu: 5713/VPCP-KGVX
Ngày ban hành: 22/07/2015
Người ký: 22/07/2015
Trích yếu: Công văn số 5713/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v báo cáo về Chính phủ điện tử
Nội dung:

Tài liệu đính kèm