Số/Ký hiệu: 36a/NQ-CP
Ngày ban hành: 14/10/2015
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu: Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử
Nội dung:

Tài liệu đính kèm