Số/Ký hiệu: 10/CT-TTg
Ngày ban hành: 11/04/2018
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu: Chỉ thị về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác
Nội dung: Chỉ thị về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác

Tài liệu đính kèm