Số/Ký hiệu: 80-2014/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 30/12/2014
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu: Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
Nội dung:

Tài liệu đính kèm