Số/Ký hiệu: 846/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 09/06/2017
Người ký: Vũ Đức Đam
Trích yếu: Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công dịch trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017
Nội dung: Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công dịch trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017

Tài liệu đính kèm