Số/Ký hiệu: 670/TB-BTT
Ngày ban hành: 15/06/2018
Người ký: Lê Bá Hùng
Trích yếu: Thông báo định hướng số 21: NGHE AN IT ITODAY
Nội dung: Thông báo định hướng số 21: NGHE AN IT ITODAY

Tài liệu đính kèm