Số/Ký hiệu: 3188/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/09/2014
Người ký: Huỳnh Thanh Điền
Trích yếu: Quyết định số 3188/QĐ-UBND về phê duyệt đề án Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Nghệ An
Nội dung:

Tài liệu đính kèm