Số/Ký hiệu: 2303/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/05/2015
Người ký: Lê Ngọc Hoa
Trích yếu: Về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thí điểm phần mềm lõi chính quyền điện tử HCM Egov Framework 2.0 cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung:

Tài liệu đính kèm