Số/Ký hiệu: 494/KH-UBND
Ngày ban hành: 17/8/2016
Người ký: Lê Ngọc Hoa
Trích yếu: Triển khai Hệ thống phần mềm một cửu điện tử liên thông phục vụ công tác quản lý cơ chế một cửa và Cổng dịch vụ công trực tuyến cho tỉnh Nghệ An
Nội dung:

Tài liệu đính kèm