Số/Ký hiệu: 5730/UBND-NC
Ngày ban hành: 28/07/2017
Người ký: Huỳnh Thanh Điền
Trích yếu: Về việc đề nghị tham gia hội thi " thanh niên với An toàn giao thông"
Nội dung: Về việc đề nghị tham gia hội thi " thanh niên với An toàn giao thông"