Số/Ký hiệu: 5635/UBND-CN
Ngày ban hành: 01/08/2018
Người ký: Trung Thành Công
Trích yếu: Về việc bàn giao và đưa vào sử dụng hạng mục đường ngang N5 (Km0-Km2)và N5 đoạn 2 (Km0-Km3-618, Km3+618-Km+985, 04 trái tuyến)thuộc Khu kinh tế Đông Nam
Nội dung: