Số/Ký hiệu: 15/CT-UBND
Ngày ban hành: 19/09/2017
Người ký: Huỳnh Thanh Điền
Trích yếu: Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
Nội dung: Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh