Số/Ký hiệu: 516/TB-UBND
Ngày ban hành: 31/07/2018
Người ký: Trung Thành Công
Trích yếu: Thông báo kết luận của đồng chí Huỳnh Thanh Điền - phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về tổ chức điều hành giao thông thông minh trên địa bàn tỉnh
Nội dung: Thông báo kết luận của đồng chí Huỳnh Thanh Điền - phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về tổ chức điều hành giao thông thông minh trên địa bàn tỉnh