Số/Ký hiệu: 7443/UBND-NC
Ngày ban hành: 27/09/2017
Người ký: Huỳnh Thanh Điền
Trích yếu: Về việc tăng cường các biện pháp giải tỏa vi phạm và chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông
Nội dung: Về việc tăng cường các biện pháp giải tỏa vi phạm và chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông