Số/Ký hiệu: 299/ATGT
Ngày ban hành: 10/11/2017
Người ký: Nguyễn Hồng Kỳ
Trích yếu: Về việc báo cáo kết quả công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2017 và triển khai năm ATGT năm 2018
Nội dung: Về việc báo cáo kết quả công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2017 và triển khai năm ATGT năm 2018