Số/Ký hiệu: 1027/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/03/2019
Người ký: Thái Thanh Quý
Trích yếu: Quyết định về việc kiện toàn Ban an toàn giao thông tỉnh Nghệ An
Nội dung: Quyết định về việc kiện toàn Ban an toàn giao thông tỉnh Nghệ An