Số/Ký hiệu: 170/UBND-NC
Ngày ban hành: 07/01/2019
Người ký: Huỳnh Thanh Điền
Trích yếu: Công văn về việc tổ chức Lễ phát động năm An toàn giao thông 2019
Nội dung: Công văn về việc tổ chức Lễ phát động năm An toàn giao thông 2019