Ngày 21 tháng 5 năm 2019
 
Văn bản hướng dẫn
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
676/QĐ-VPCP 27/07/2018 Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành Tải về
670/TB-BTT 15/06/2018 Thông báo định hướng số 21: NGHE AN IT ITODAY Tải về
14/CT-TTg 25/05/2018 Chỉ thị về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại Tải về
10/CT-TTg 11/04/2018 Chỉ thị về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác Tải về
846/QĐ-TTg 09/06/2017 Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công dịch trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017 Tải về
9471/VPCP-KGVX 16/11/2015 Công văn số 9471/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết về Chính phủ điện tử Tải về
36a/NQ-CP 14/10/2015 Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử Tải về
1819/QĐ-TTg 26/10/2015 Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 Tải về
9098/VPCP-TTĐT 04/11/2015 Công văn số 9098/VPCP-TTĐT ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản Tải về
9473/VPCP-KGVX 16/11/2015 Công văn số 9473/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết về Chính phủ điện tử Tải về
494/KH-UBND 17/8/2016 Triển khai Hệ thống phần mềm một cửu điện tử liên thông phục vụ công tác quản lý cơ chế một cửa và Cổng dịch vụ công trực tuyến cho tỉnh Nghệ An Tải về
2303/QĐ-UBND 06/05/2015 Về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thí điểm phần mềm lõi chính quyền điện tử HCM Egov Framework 2.0 cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
9474/VPCP-KGVX 16/11/2015 Công văn số 9474/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết về Chính phủ điện tử Tải về
9472/VPCP-KGVX 16/11/2015 Công văn số 9472/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết về Chính phủ điện tử Tải về
7816/VPCP-TTĐT 30/09/2015 Công văn số 7816/VPCP-TTĐT ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản. Tải về
3188/QĐ-UBND 07/09/2014 Quyết định số 3188/QĐ-UBND về phê duyệt đề án Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Nghệ An Tải về
6579/VPCP-TTĐT 20/08/2015 Công văn số 6579/VPCP-TTĐT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc kết nối, liên thông Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Tải về
5713/VPCP-KGVX 22/07/2015 Công văn số 5713/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v báo cáo về Chính phủ điện tử Tải về
714/QĐ-TTg 22/05/2015 Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử Tải về
80-2014/QĐ-TTg 30/12/2014 Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Tải về
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An