Ngày 21 tháng 5 năm 2019
 
Văn bản hướng dẫn
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
676/QĐ-VPCP 27/07/2018 Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành Tải về
14/CT-TTg 25/05/2018 Chỉ thị về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại Tải về
10/CT-TTg 11/04/2018 Chỉ thị về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác Tải về
846/QĐ-TTg 09/06/2017 Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công dịch trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017 Tải về
9471/VPCP-KGVX 16/11/2015 Công văn số 9471/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết về Chính phủ điện tử Tải về
36a/NQ-CP 14/10/2015 Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử Tải về
1819/QĐ-TTg 26/10/2015 Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 Tải về
9098/VPCP-TTĐT 04/11/2015 Công văn số 9098/VPCP-TTĐT ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản Tải về
9473/VPCP-KGVX 16/11/2015 Công văn số 9473/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết về Chính phủ điện tử Tải về
9474/VPCP-KGVX 16/11/2015 Công văn số 9474/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết về Chính phủ điện tử Tải về
9472/VPCP-KGVX 16/11/2015 Công văn số 9472/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết về Chính phủ điện tử Tải về
7816/VPCP-TTĐT 30/09/2015 Công văn số 7816/VPCP-TTĐT ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản. Tải về
6579/VPCP-TTĐT 20/08/2015 Công văn số 6579/VPCP-TTĐT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc kết nối, liên thông Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Tải về
5713/VPCP-KGVX 22/07/2015 Công văn số 5713/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v báo cáo về Chính phủ điện tử Tải về
714/QĐ-TTg 22/05/2015 Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử Tải về
80-2014/QĐ-TTg 30/12/2014 Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Tải về
1080/VPCP-KGVX 15/08/2014 V/v báo cáo kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2013 Tải về
03/2014/TT-BTTTT 28/04/2014 Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin Tải về
06/2013/TT-BTTTT 07/03/2013 Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước Tải về
897/CT-TTg 06/10/2011 Về việc tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số Tải về
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An