Ngày 20 tháng 5 năm 2019
 
Giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
282/KH-UBND 15/05/2019 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 Tải về
1649/QĐ-UBND 14/05/2019 Quyết định về việc ủy quyền điều hành hoạt động của UBND tỉnh Tải về
3152/UBND-CN 13/05/2019 Công văn về việc triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2025 Tải về
10/CT-UBND 13/05/2019 Chỉ thị về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia và thi tuyển sinh năm 2019 Tải về
1588/QĐ-UBND 10/05/2019 Quyết định phê duyệt Báo cáo KTKT và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo nâng cấp nhà để xe thành Trung tâm tuyển sinh và hợp tác doanh nghiệp;... Tải về
1586/QĐ-UBND 10/05/2019 Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án cải tạo khu B khu chung cư Quang Trung tại phường Quang Trung, tp Vinh, tỉnh Nghệ An Tải về
1584/QĐ-UBND 26/05/2019 Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng Khu hỗn hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ văn phòng, nhà ở và căn hộ cao cấp tại số 1, đường Quang Tr Tải về
1576/QĐ-UBND 10/05/2019 Quyết định về việc chi trả trợ cấp một lần đối với người được cử làm Chuyên gia sang giúp Lào và Cam-Pu-Chia Tải về
3110/UBND-TH 10/05/2019 Công văn báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị Tải về
3104/UBND-CN 10/05/2019 Công văn thực hiện ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ về công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản của Trường Đại học Vinh Tải về
3099/UBND-NN 10/05/2019 Công văn thực hiện Kết luận của Thử trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về triển khai Đề án xây dựng huyện NTM kiểu mẫu Nam Đàn Tải về
279/KH-UBND 10/05/2019 Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
1597/QĐ-UBND 10/05/2019 Quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM của dự án đầu tư xây dựng khách sạn Thái An vinh tại số 28 đường Nguyễn Sỹ Sách, khối Yên Phúc A, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Tải về
1593/QĐ-UBND 10/05/2019 Quyết định thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
1550/QĐ-UBND 09/05/2019 Quyết định về việc phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Tải về
277/BC-UBND 09/05/2019 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện một số chế độ hỗ trợ cho công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện Tải về
267/BC-UBND 09/05/2019 Báo cáo đánh giá tác động chế độ hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
1573/QĐ-UBND 09/05/2019 Quyết định uỷ quyền tham gia tố tụng vụ án hành chính Tải về
278/TB-UBND 09/05/2019 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4/2019 Tải về
3066/UBND-NN 09/05/2019 Công văn tiếp nhận và sử dụng hóa chất Benkodid phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi Tải về
1558/QĐ-UBND 09/05/2019 Quyết định phê duyệt bổ sung, điều chỉnh danh sách tàu cá tham gia khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
1515/QĐ-UBND 08/05/2019 Quyết định Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa kênh chính Tả Trạm bơm Rú Đừng, xã Thanh Yên Tải về
1510/QĐ-UBND 08/05/2019 Quyết định Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đập Nà Miệu, bản Chòm Muộng, xã Mẫu Đức, huyện Con Cuông Tải về
1509/QĐ-UBND 08/05/2019 Quyết định Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hệ thống thủy lợi Thạch Sơn bản Thạch Sơn, xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn Tải về
1506/QĐ-UBND 08/05/2019 Quyết định Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kê Làng Đô, xã Hưng Hòa, đoạn từ K93+222 đến K93 + 322, thuộc hệ thống Đê Tả Lam Tải về
1707/QĐ-UBND 08/05/2019 Quyết định Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sữa chữa kênh chính - Hồ chứa nước Lại Lò, xã Thanh Thủy Tải về
1503/QĐ-UBND 08/05/2019 Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Kỳ thi tay nghề tỉnh Nghệ An năm 2019 Tải về
1514/QĐ-UBND 08/05/2019 Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bốc dọn bùn bể hút, nhà trạm các trạm bơm thuộc Công ty quản lý Tải về
1525/QĐ-UBND 08/05/2019 Quyết định về việc tặng bằng khen Tải về
1524/QĐ-UBND 08/05/2019 Quyết định phê duyệt hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Thông tin và Đài TTTH thị xã Thái Hòa thành Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã Thái Hòa Tải về
1523/QĐ-UBND 08/05/2019 Quyết định về việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Yên Thành Tải về
1520/QĐ-UBND 08/05/2019 Quyết định về việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Hưng Nguyên Tải về
1522/QĐ-UBND 08/05/2019 Quyết định về việc phê duyệt Đề án hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện và Đài truyền thanh - truyền hình huyện thành Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Quế Phong Tải về
3020/UBND.VX 08/05/2019 Công văn về việc triển khai thực hiện Quyết định và góp ý dự thảo Tải về
2996/UBND-CN 08/05/2019 Công văn đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu tái định cư và bồi thường hỗ trợ di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, Nghi Lộc Tải về
2992/UBND-NN 07/05/2019 Công văn về việc kiểm tra, xử lý gấu nuôi tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Tải về
273/KH-UBND 07/05/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025,... Tải về
1486/QĐ-UBND 06/05/2019 Quyết định thành lập Tổ công tác để tổ chức thực hiện kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài Tải về
2952/UBND-VX 06/05/2019 Công văn triển khai thực hiện QĐ số 429/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
1483/QĐ-UBND 06/05/2019 Quyết định phân chia cụm, khối thi đua; cử Khối trưởng, Khối phó, Cụm trưởng, Cụm phó và phân công thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh và Ban Thi đua khen thưởng tỉnh theo dõi, chỉ đạ Tải về
1489/QĐ-UBND 06/05/2019 Quyết định về việc công nhận điểm du lịch Nghệ An năm 2019 Tải về
2933/UBND-NC 04/05/2019 Công văn về việc phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em Tải về
270/BC-UBND 04/05/2019 Báo cáo kết quả xây dựng, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018 Tải về
2941/UBND-NN 04/05/2019 Công văn triển khai các nội dung của các Công điện: Số 481/CĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Số 2711/CĐ-BNV-TCLN ngày 22/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Tải về
2933/UBND-NC 04/05/2019 Công văn phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em Tải về
2910/UBND-TH 04/05/2019 Công văn chuẩn bị nội dung tài liệu trình phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5/2019 Tải về
1477/QĐ-UBND 04/05/2019 Quyết định Bổ sung, thay thế thành viên Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
1476/QĐ-UBND 04/05/2019 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Nghệ An Tải về
1475/QĐ-UBND 04/05/2019 Quyết định giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong Tải về
1468/QĐ-UBND 04/05/2019 Quyết định phê duyệt chủ trì thực hiện, chủ nhiệm dự án và thuyết minh Dự án: Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất, sử dụng chế phẩm vi sinh vật cải tạo đất... Tải về
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An