Ngày 26 tháng 3 năm 2019
 
Giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1769/UBND-VX 22/03/2019 Công văn về việc đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 467 về xây dựng con người văn hóa, GĐVH Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển Tải về
164/KH-UBND 22/03/2019 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018 Tải về
08/CT-UBND 20/03/2019 Chỉ thị triển khai ứng dụng phần mềm hỗ trợ quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
1726/UBND-NN 20/03/2019 Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 557/CT-BNN của Bộ NN&PTNT về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng Tải về
843/QĐ-UBND 20/03/2019 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Nghệ An năm 2019 Tải về
161/CTr-BCĐ.UBND 20/03/2019 Thông báo chương trình công tác "năm dân vận chính quyền" 2019 Tải về
156/KH-UBND 20/03/2019 Kế hoạch Tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và tôn vinh Hòa giải viên ở cơ sở tiêu biểu tỉnh Nghệ An lần thứ II Tải về
162/TB-BCĐ 20/03/2019 Thông báo phân công thành viên Ban chỉ đạo Dân vận chính quyền tỉnh theo dõi các đơn vị Tải về
159/BC-BCĐ 20/03/2019 Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 Tải về
155/KH-BCĐ 20/03/2019 Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021" trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2019 Tải về
157/KH-UBND 20/03/2019 Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2019 về "Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công" Tải về
813/QĐ-UBND 19/03/2019 Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2018(thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước và các lĩnh vực khác) Tải về
812/QĐ-UBND 19/03/2019 Quyết định ban hành Kịch bản Ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
821/QĐ-BCĐ 19/03/2019 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử tỉnh Nghệ An Tải về
1619/UBND-NN 18/03/2019 Công văn về việc thực hiện kế hoạch số 99/KH-UBND của UBND tỉnh Tải về
1618/UBND-NN 18/03/2019 Công văn về việc xử lý vụ tai nạn khu vực Suối Bắc, huyện Quỳ Hợp Tải về
1599/UBND-NC 18/03/2019 Công văn về việc cấm đường phục vụ Lễ phát động Ngày chạy Olympic và tổ chức giải chạy Việt dã tỉnh tỉnh Nghệ An năm 2019 Tải về
1619/UBND-NN 18/03/2019 Công văn về việc tăng cường thực hiện kế hoạch số 99/KH-UBND của UBND tỉnh Tải về
1556/UBND-CN 15/03/2019 Công văn về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước Tải về
1568/UBND-VX 15/03/2019 Công văn về việc tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp Tải về
1588/UBND-KT 15/03/2019 Công văn về việc chuẩn bị nội dung, báo cáo và làm việc với Đoàn kiểm tra giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Tải về
1570/UBND-NN 15/03/2019 Công văn phối hợp quản lý và ngăn chặn khai thác IUU đối với tàu cá tỉnh Thanh Hóa hoạt động khai thác hải sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố Tải về
1555/UBND-NN 15/03/2019 Công văn về việc triển khai kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 Tải về
1550/UBND-KT 15/03/2019 Công văn về việc triển khai văn bản quy phạm pháp luật Tải về
1544/UBND- NN 15/03/2019 Công văn về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 Tải về
02/UBND-NN 15/03/2019 Công điện khẩn về việc tăng cường công tác phòng, chống Dịch tả Lợn Châu Phi Tải về
785/QĐ-UBND 15/03/2019 Quyết định về việc phê duyệt Đề án hợp nhất Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện thành Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Tân Kỳ Tải về
782/QĐ-UBND 15/03/2019 Quyết định về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sản xuất sang thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15A, đoạn Km 301+500-Km 333+200 Tải về
776/QĐ-UBND 15/03/2019 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ chỉ đạo và theo dõi, đôn đốc triển khai các dự án đã trao chủ trương đầu tư và các Biên bản ký kết tại Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Tải về
770/QĐ-UBND 15/03/2019 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020 Tải về
151/TB-UBND 15/03/2019 Thông báo kết luận của Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Nghệ An lần thứ III năm 2019, tại kỳ họp Ban Chỉ đạo lần thứ nh Tải về
149/TB-UBND 15/03/2019 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Đô Lương Tải về
146/KH-UBND 15/03/2019 Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019 Tải về
145/KH-UBND 15/03/2019 Kế hoạch tổ chức Hội thảo cấp tỉnh "định hướng, giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035" Tải về
1574/UBND-VX 15/03/2019 Công văn về việc duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo trên hệ thống MIS POSA Sofi Tải về
1547/UBND-VX 15/03/2019 Công văn về việc cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài Tải về
150/TB-UBND 15/03/2019 Thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 Tải về
1553/UBND-VX 15/03/2019 Công văn thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH về việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật Tải về
1554/UBND-VX 15/03/2019 Công văn về việc thực hiện dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 Tải về
757/QĐ-UBND 14/03/2019 Quyết định về việc phê duyệt phương án: Xây dựng hệ thống bể thu gom xử lý bao bì, vỏ chai thuốc Bảo vệ thực vật sau khi sử dụng ngoài đồng ruộng, tuyên truyền ... Tải về
143/KH-UBND 14/03/2019 Kế hoạch chỉ đạo, thúc đẩy tăng trưởng lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2019 Tải về
143/KH-TCT 14/03/2019 Kế hoạch chỉ đạo, thúc đẩy tăng trưởng lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2019 Tải về
142/KH-UBND 14/03/2019 Kế hoạch quản lý môi trường bền vững các khu vực ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
1505/UBND-NC 13/03/2019 Công văn về việc trả lời đơn thư của công dân bà Phạm Thị Nghĩa, xóm Thái Quang, xã Nghi Thái, Nghi Lộc Tải về
1503/UBND-NC 15/03/2019 Công văn về việc thực hiện thông báo số 1531-TB/TU ngày 25/2/2019 của Thường trực Tỉnh ủy Tải về
1499/UBND-TH 13/03/2019 Công văn triển khai thực hiện kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về kết quả 5 năm thực hiện QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ Tải về
1495/UBND-NN 13/03/2019 Công văn về việc tăng cường kiểm soát việc vận chuyển lợn và sản phẩm lợn Tải về
1491/UBND-NC 13/03/2019 Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Tải về
750/QĐ-UBND 13/03/2019 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo chống Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
749/QĐ-UBND 13/03/2019 Quyết định về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2019 Tải về
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An