Ngày 26 tháng 6 năm 2019
 
Skip portletPortlet Menu
Văn bản HD chỉ đạo
 
Skip portletPortlet Menu
Luật - Pháp lệnh
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
55/2014/TT-BGTVT 20/10/2014 Sửa đổi, bổ sung một điều của Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường Tải về
36/2014/TT-BGTVT 29/08/2014 Quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không Tải về
27/2014/TT-BGTVT 28/07/2014 Quy định về quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông Tải về
48/2014/QH13 17/06/2014 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Tải về
56/2014/NĐ-CP 30/05/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ Tải về
16/2014/TT-BGTVT 13/05/2014 Quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ Tải về
15/2014/TT-BGTVT 13/05/2014 Hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam Tải về
14/2014/TT-BGTVT 12/05/2014 Thông tư số 14/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung Điều 14.010 Chương B Phần 14 Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông Tải về
32/2014/NĐ-CP32/2014/NĐ-CP 22/04/2014 Nghị định số 32/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc Tải về
224/QĐ-TTg 12/03/2014 Quyết định số 224/QĐ-TTg về chính sách quốc gia phòng, chống tác hại lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020 Tải về
<<   <  1  2  3  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An