Ngày 21 tháng 5 năm 2019
 
Skip portletPortlet Menu
Truông bồn
 
Skip portletPortlet Menu
Liên kết website
 
 
 
 
 
 
 
(04/08/2010 10:21 AM)
(01/07/2010 04:06 AM)
Mười hai cô gái Truông Bồn
Nửa đêm thức dậy giữa vòm sao khuya
Bồn chồn chân chạy lắng nghe
Rì rầm cuối dốc tiếng xe thở dồn
(01/07/2010 04:06 AM)
Qua Truông Bồn đêm nay
Dừng xe đúng giữa đất này bâng khuâng
Cỏ cây xanh mướt mấy tầng
Trời quê sáng dịu một vùng trăng treo
(01/07/2010 04:06 AM)
(01/07/2010 04:06 AM)
Hành quân qua Truông Bồn
Đắt đỏ màu máu son
Đồi, truông sắc mua tím
Truông, đồi vùi lửa bom
(01/07/2010 04:06 AM)
Tháng tám trời thu trong lắm cơ mà?
Sao mây đen kéo ngược nguồn nhiều thế
Trăng thượng tuần soi không đủ để
Sáng của một vùng đồi cao...
(01/07/2010 04:02 AM)
 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Video clip
Video chưa có
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An