Ngày 26 tháng 6 năm 2019
 
 
DANH MỤC
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
(15/01/2019 02:07 PM)

1

Thứ 3, ngày 15/1/2019

Đ/c Thái Thanh Quý - Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

2

Thứ 6, ngày 15/2/2019

Đ/c Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

3

Thứ 2, ngày 18/3/2019

Đ/c Thái Thanh Quý – Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

3

Thứ 2, ngày 15/4/2019

Đ/c Thái Thanh Quý – Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

4

Thứ 4, ngày 15/5/2019

Đ/c Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

5

Thứ 2, ngày 17/6/2019


Đ/c Thái Thanh Quý – Chủ tịch UBND tỉnh


Đ/c Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh


Trụ sở số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

(21/12/2018 09:20 AM)
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2019 xem tại đây
(01/12/2018 03:42 PM)

 

1

Thứ 2, ngày 15/1/2018

Đ/c Huỳnh Thanh Điền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

2

Thứ 4, ngày 21/2/2018

(6/1 âm lịch)

Đ/c Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Trụ sở số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

3

Thứ 5, ngày 15/3/2018

Đ/c Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

4

Thứ 2, ngày 16/4/2018

Đ/c Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

5

Thứ 3, ngày 15/5/2018

Đ/c Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

6

Thứ 6, ngày 15/6/2018

Đ/c Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

7

Thứ 2, ngày 16/7/2018

Đ/c Huỳnh Thanh Điền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

8

Thứ 4, ngày 15/8/2018

Đ/c Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

9

Thứ 2, ngày 17/9/2018

Đ/c Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

10

Thứ 2, ngày 15/10/2018

Đ/c Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

11

Thứ 5, ngày 15/11/2018

Đ/c Thái Thanh Quý- Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

12

Thứ 3, ngày 18/12/2018

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh

Trụ sở số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

 

 
<<   <  1  >  >>  
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An