Ngày 19 tháng 4 năm 2019
 
 
DANH MỤC
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
(18/04/2019 11:25 AM)

Ngày 11/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2381/UBND-CN gửi các Sở Công thương, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh; UBND các huyện, thành, thị yêu cầu khắc phục các tồn tại và tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

(18/04/2019 08:09 AM)
Ngày 8/4, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 205/UBND-TH về thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2019.
(17/04/2019 04:34 PM)
Ngày 11/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2375/UBND-NN về việc thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
(17/04/2019 04:04 PM)
Ngày 4/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng ký Quyết định số 1017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong hoạt động Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
(17/04/2019 02:55 PM)
Ngày 12/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2410/UBND-NC về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.
(17/04/2019 10:35 AM)
Ngày 12/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2393/UBND-VX yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
(16/04/2019 01:42 PM)
Sáng nay (16/4), tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019. Đồng chí Lê Minh Thông – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân. Tham dự buổi tiếp công dân có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan.  
(16/04/2019 09:02 AM)
Ngày 10/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông đã ký Quyết định 1114/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số hành động số 75-CTr/TU ngày 6/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
(16/04/2019 07:40 AM)

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 10/CTr-TU của Tỉnh ủy Nghệ An về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, tỉnh Nghệ An đã thực sự có nhiều thay đổi. Nhận thức về văn hóa của các cấp, các ngành và toàn dân được nâng lên. Đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được phát huy, nhiều chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới được hình thành.

(16/04/2019 07:40 AM)

Ngày 10/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông ký Quyết định số 1115/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 74-CTr/TU ngày 06/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An