Ngày 21 tháng 4 năm 2019
 
Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi - CQCN trả lời
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: v2_Menu_videclip_danhoi
 
Thông tin tuyên truyền
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: v2_dstttt
 
Thông tin tra cứu
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: v2_dsthongtintracuu
 
 
 
Các dự thảo lấy ý kiến góp ý
Skip portletPortlet Menu

Hiện nay, Các đơn vị Sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An đang xây dựng các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong tỉnh.
Tên dự thảo Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Đơn vị tiếp nhận ý kiến
Công văn đề nghị đăng tải dự thảo Quyết định ban hành giá xây dựng mới của nhà, công trình làm cơ sở giá trị BT, HT và TĐC khi nhà nước thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 16/11/2018 16/12/2018 Sở Xây dựng xd@nghean.gov.vn
Dự thảo tờ trình về việc ban hành Quyết định giá xây dựng mới của nhà, công trình làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 16/11/2018 16/12/2018 Sở Xây dựng Nghệ An, xd@nghean.gov.vn
Dự thảo Quyết định Về việc ủy quyền quyết định tăng hệ số điều chỉnh giá đất trong xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 14/11/2018 14/12/2018 Sở Tài chính Nghệ An, mail: taichinh.@nghean.gov.vn
Dự thảo Quyết định quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An Tệp tải về 09/11/2018 09/11/2018 Sở Tài chính Nghệ An, mail: taichinh@.nghean.gov.vn
Dự thảo quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh Nghệ An Tệp tải về 05/11/2018 06/12/2018 Ban thi đua khen thưởng tỉnh Nghệ An, Sở Nội vụ Nghệ An mail: noivu@.nghean.gov.vn
Dự thảo Đề cường, Báo cáo, Tờ trình Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cho công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 01/11/2018 01/12/2018 Cục Thi hành dân sự tỉnh Nghệ An
Dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 5/7/2018 của Chính phủ Tệp tải về 01/11/2018 01/12/2018 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An, mail: nnptnt@.nghean.gov.vn
Dự thảo Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ đối với công tác cai nghiện ma túy, giáo dưỡng và giáo dục bắt buộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 30/10/2018 30/11/2018 Sở Lao động thương binh và xã hội, mail:ldtbxh@.nghean.gov.vn
Dự thảo Nghị quyết về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 30/10/2018 30/11/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An, mail: khdt@.nghean.gov.vn
Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tệp tải về 28/10/2018 25/11/2018 Sở Tài chính Nghệ An, mail:stc@.nghean.gov.vn
Dự thảo tờ trình về việc thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018-2020 Tệp tải về 24/10/2018 24/11/2018 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An, mail:nnnt@nghean.gov.vn
<<   <  1  >  >>  
 
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Skip portletPortlet Menu

Tên dự thảo Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Đơn vị tiếp nhận ý kiến
Dự thảo báo cáo đánh giá tác động của một số chế độ, chính sách đặc thù hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 05/10/2018 05/11/2018 Sở Lao động thương binh & Xã hội, mail: ldtbxh@nghean.gov.vn
Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện một số chế độ hỗ trợ cho người nghiện ma túy được quy định tại Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND, ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí ... Tệp tải về 05/10/2018 05/11/2018 Sở Lao động thương binh và xã hội, mail:ldtbxh@nghean.gov.vn
Dự thảo Nghị quyết một số chế độ, chính sách đặc thù hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 05/10/2018 05/11/2018 Sở Lao động thương binh & xã hội Nghệ An, mail: ldtbxh@nghean.gov.vn
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các Cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 05/10/2018 05/11/2018 Sở Lao động thương binh và Xã hội Nghệ An, mail: ldtbxh@nghean.gov.vn
Dự thảo Nghị quyết về chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi) quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 04/10/2018 28/10/2018 Ban thi đua khen thưởng, sở Nội vụ Nghệ An, mail:noivu@nghean.gov.vn
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 14/09/2018 14/10/2018 Sở Tài nguyên môi trường Nghệ An, mail: tnmt@nghean.gov.vn
Dự thảo Quyết định về việc quy định giá tiêu thụ nước sinh hoạt khu vực nông thôn của các công trình cấp nước nông thôn... Tệp tải về 12/09/2018 13/10/2018 Sở Tài chính Nghệ An, mail:tc@nghean.gov.vn
Dự thảo Quyết định về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An cung ứng Tệp tải về 20/08/2018 20/09/2018 Sở Tài chính Nghệ An,địa chỉ: Số 64 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Nghệ An / mail: tc@nghean.gov.vn
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 68/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 về việc Quản lý thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác và thu mua tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 17/08/2018 18/09/2018 Cục Thuế Nghệ An, địa chỉ: Số 15 - Đại lộ Lê Nin, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Dự thảo Quyết định quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 27/07/2018 27/08/2018 Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Nghệ An, Email:tnmt@nghean.gov.vn
Quyết định ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 05/07/2018 05/08/2018 Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ Nghệ An, số 30, Phan Đăng Lưu, TP Vinh mail: nv@nghean.gov.vn
Dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp về việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 02/07/2018 03/08/2018 Sở Xây dựng Nghệ An, mail: xd@.nghean.gov.vn
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tổ chức vận động, quản lý và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 28/06/2018 28/07/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. mail: gddt@.nghean.gov.vn
Dự thảo Quyết định v/v bổ sung Khoản 7 và Khoản 8 vào Điều 3 Quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh được ban hành kèm theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An Tệp tải về 25/06/2018 25/07/2018 Sở Giao thông vận tải Nghệ An, mail: gtvt@.nghean.gov.vn
Dự thảo Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 80/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh Quy định về việc thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất và đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với các tổ chức có nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 13/06/2018 13/07/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An. Mail: tnmt@nghean.gov.vn
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 108/2014/QĐ.UBND của UBND tỉnh Quyết định ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Tệp tải về 14/06/2018 14/07/2018 Sở Tài nguyên môi trường Nghệ An. mail: tnmt@nghean.gov.vn
Dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An Tệp tải về 12/06/2018 20/06/2018 Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, số 3, đường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An
Dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 12/06/2018 12/07/2018 Sở Công thương Nghệ An, mail: ct@nghean.gov.vn
Dự thảo Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về việc giao đất ở không qua đấu giá quyền sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh Tệp tải về 07/06/2018 07/07/2018 Sở Tài nguyên môi trường Nghệ An, mail:stnmt@nghean.gov.vn
Dự thảo Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về việc cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh Tệp tải về 07/06/2018 06/07/2018 Sở Tài nguyên môi trường Nghệ An, mail: tnmt@nghean.gov.vn
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An