Ngày 17 tháng 1 năm 2019
 
Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản hướng dẫn
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
Đưa viễn thông-CNTT của Việt Nam đứng thứ 30-50 trên thế giới
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, chậm nhất là đến năm 2022 phải đưa xếp hạng về viễn thông-CNTT của Việt Nam về thứ 30-50 trên thế giới. 
Tin hoạt động
 
Chương trình it today Nghệ An
Skip portletPortlet Menu
Chương trình IT Today số 20: Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản kèm chữ ký số tại UBND huyện Nghĩa Đàn

IT Today số 20 Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản kèm chữ ký số tại UBND huyện Nghĩa Đàn

 
Văn bản hướng dẫn
Skip portletPortlet Menu
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An