Ngày 26 tháng 3 năm 2019
 
Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản hướng dẫn
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
Thí điểm triển khai phần mềm hỗ trợ quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú tại địa bàn Tp Vinh và Thị xã Cửa Lò

UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 20/3 về việc triển khai ứng dụng phần mềm hỗ trợ quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tin hoạt động
 
Chương trình it today Nghệ An
Skip portletPortlet Menu
IT Today 3/2019: Thư viện số và việc đọc sách thời kỳ 4.0
 
Văn bản hướng dẫn
Skip portletPortlet Menu
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An