Ngày 21 tháng 4 năm 2019
 
Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản hướng dẫn
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
Lần đầu tiên công bố đánh giá mức an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước
Hôm nay (17/4), lần đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) công bố đánh giá mức an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước. Từ nay, việc thực hiện bảng xếp hạng này sẽ được tiến hành định kỳ hằng năm.
Tin hoạt động
 
Chương trình it today Nghệ An
Skip portletPortlet Menu
IT Today 3/2019: Thư viện số và việc đọc sách thời kỳ 4.0
 
Văn bản hướng dẫn
Skip portletPortlet Menu
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An