Ngày 26 tháng 6 năm 2019
 
“Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”
 
“Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng” (09/05/2019 10:04 AM)

Đây là chủ đề của Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2019 được UBND tỉnh đề ra tại Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 2/5 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai (từ ngày 15 – 22/5) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân trong công tác phòng, chống thiên tai, góp phần xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai vì sự phát triển bền vững; tăng cường công tác quản lý nhà nước, trong đó đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai; nâng cao năng lực ứng phó của Ban Chỉ huy PCTT - TKCN các cấp. Cùng với đó, tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật, kiến thức về Phòng chống thiên tai cho người dân tạo sự đồng thuận, ý thức chủ động của nhân dân trong phòng chống thiên tai…

UBND tỉnh yêu cầu Kế hoạch được triển khai sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh, phù hợp với điều kiện tình hình thiên tai với từng địa phương góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ sang chủ động phòng ngừa thiên tai. Việc triển khai kế hoạch đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, lãng phí, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ban, ngành và tình hình phòng chống thiên tai của địa phương. Huy động được sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân đối với công tác phòng chống thiên tai.

Năm 2019, Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai có chủ đề: “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”. Thời gian thực hiện từ 15/5/2019 đến ngày 22/5/2019 trên phạm vi toàn tỉnh.

Các hoạt động chính của Tuần lễ gồm: Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ phòng chống thiên tai. Hướng dẫn nâng cao kiến thức, kỹ năng về các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai cho các nhóm đối tượng trong cộng đồng. Công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị phục vụ phòng chống thiên tai tại cơ quan, cộng đồng; tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai, công tác kiểm tra xử lý vi phạm.

Các hình thức tuyên truyền gồm: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, trang thông tin điện tử Website của các sở, ban, ngành và địa phương… Tuyên truyền thông qua lễ phát động, lễ ra quân hưởng ứng, hội nghị, hội thảo, sự kiện hưởng ứng. Tuyên truyền cổ động trực quan và trực tiếp tại cơ quan và trong cộng đồng.

Các khẩu hiệu tuyên truyền gồm: “Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5) năm 2019”; “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”; “Chung sức phòng chống thiên tai giảm thiểu thiệt hại”…

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát và có phương án nâng cao an toàn cho hệ thống công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn; công tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó thiên tai tại các cấp và cộng đồng theo phương châm 4 tại chỗ; tổ chức rà soát và cắm biển cảnh báo tai các khu vực, địa điểm có nguy cơ cao rủi ro thiên tai; đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện các nội dung kế hoạch phòng chống thiên tai.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT – Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai trong trường học và lực lượng xung kích tại địa phương…

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ, các cơ quan thông tấn báo chí, UBND các huyện, thành phố, thị xã…

Phương Thúy (Tổng hợp)

 

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An