Ngày 26 tháng 6 năm 2019
 
Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số
 
Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số (04/05/2019 02:15 PM)

Đó là chủ đề chung của Tháng hành động vì trẻ em được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 257/KH-UBND, ngày 26/4.

Mục đích của việc ban hành kế hoạch là nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình và vận động xã hội để giảm khoảng cách về cơ hội phát triển và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em; các vấn đề về nước sạch và các dịch vụ phúc lợi xã hội của trẻ em giữa các vùng kinh tế và dân tộc; đồng thời bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số…

Với thông điệp: “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”; “Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”; “Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em”;… tháng hành động trẻ em được tổ chức quy mô tại cấp tỉnh và cấp huyện. Bên cạnh đó, việc tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp với chủ đề “Trẻ em với các vấn đề về trẻ em” và các hoạt động có sự tham gia của trẻ em để trẻ em được phát huy quyền tham gia và giúp các em tự tin, thực hiện tốt quyền và bổn phận của mình.

Tại cấp tỉnh, UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Quế Phong tham mưu UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em cấp tỉnh năm 2019 và tổ chức ký cam kết thực hiện “Mùa hè an toàn cho trẻ em” tại huyện Quế Phong; phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em cấp huyện, xã đặc biệt ưu tiên các huyện, miền núi có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn…

Tại cấp huyện, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng và ban hành Kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em năm 2019 tại địa phương; vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng tại trường học cho học sinh nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, xây dựng các công trình trường, lớp học, nhà bán trú, điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em… Các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, từ ngày 25/5-5/6/2019 tùy theo điều kiện của địa phương…

Ngoài ra, để hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, các đơn vị, địa phương tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp với chủ đề chung “Trẻ em với các vấn đề về trẻ em”. Diễn đàn trẻ em được tổ chức trước ngày 25/6/2019 đối với cấp huyện và dự kiến tổ chức vào tuần thứ nhất tháng 7/2019 đối với cấp tỉnh, diễn ra tại thành phố Vinh.

Theo kế hoạch, trước thời gian diễn ra Diễn đàn trẻ em, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành đánh giá tình hình thực hiện khuyến nghị của Diễn đàn trẻ em năm 2017 đến nay; xây dựng Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2019 với quy mô, hình thức phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tăng cường các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung, Diễn đàn trẻ em nói riêng… Kết thúc thảo luận cần tổng hợp kết quả thảo luận, thống nhất các câu hỏi, thông điệp, kiến nghị của trẻ em để trao đổi tại chương trình giao lưu, đối thoại với lãnh đạo…

Sau khi Diễn đàn kết thúc, các sở, ban, ngành, các cấp chính quyền tiếp nhận thông điệp, kiến nghị của Diễn đàn để tiếp tục xem xét, giải quyết. Từ đó, hướng dẫn trẻ em tiếp tục tuyên truyền các nội dung, thông điệp sau Diễn đàn; phối hợp với các cơ quan truyền thông đưa tin kết quả của Diễn đàn.

Các huyện, thành, thị tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp huyện để lựa chọn trẻ em tham gia Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh. Đại diện trẻ em tham dự Diễn đàn tại địa phương đề xuất, lựa chọn, tổng hợp các vấn đề về trẻ em hoặc liên quan tới trẻ em để thảo luận và gửi các thông điệp, kiến nghị cho Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh.

T.H (tổng hợp)

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An