Ngày 26 tháng 6 năm 2019
 
Triển khai kế hoạch Đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho người Lào di cư được phép cư trú tại Việt Nam và công dân Việt Nam do phía Lào trao trả
 
Triển khai kế hoạch Đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho người Lào di cư được phép cư trú tại Việt Nam và công dân Việt Nam do phía Lào trao trả (01/05/2019 08:36 PM)

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 24/4 về việc thực hiện đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, kết hôn cho người Lào di cư được phép cư trú tại Việt Nam và công dân Việt Nam do phía Lào trao trả, được Trưởng đoàn đại biểu biên giới Việt Nam tiếp nhận trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đây là một trong những nội dung thực hiện Quyết định số 2627/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện “Thoả thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước” (sau đây gọi là Thỏa thuận); Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 03/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Thoả thuận đã được gia hạn hiệu lực đến ngày 14/11/2019 và Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 10/7/2014 về triển khai Thỏa thuận trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Mục đích của việc thực hiện kế hoạch này là nhằm giải quyết các thủ tục về quốc tịch, hướng dẫn các thủ tục hộ tịch cho người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam – Lào trong danh sách đã được Trưởng đoàn đại biểu biên giới hai nước phê duyệt; tạo điều kiện thuận lợi cho những người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam – Lào có tên trong danh sách có cuộc sống ổn định, hòa nhập vào đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội.

UBND tỉnh đề ra những nội dung thực hiện cụ thể sau: Tổ chức Hội nghị liên ngành triển khai thực hiện đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, kết hôn cho người di cư tự do, kết hôn không giá thú được phép cư trú và những người do phía Lào trao trả được Trưởng đoàn đại biểu biên giới Việt Nam tiếp nhận trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Tuyên truyền, vận động những người di cư tự do, kết hôn không giá thú được phép cư trú và những người do phía Lào trao trả được Trưởng đoàn đại biểu biên giới Việt Nam tiếp nhận đến UBND xã làm thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, kết hôn; thành lập đoàn công tác lưu động đến UBND các xã có đường biên giới giáp Lào để hướng dẫn, hỗ trợ việc lập và tiếp nhận hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam cho những người di cư tự do và kết hôn không giá thú có tên trong Danh sách đã được Trưởng đoàn đại biểu biên giới Việt Nam phê duyệt; hoàn tất hồ sơ, xem xét, kết luận và có văn bản đề xuất gửi Bộ Tư pháp kèm theo danh sách và hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Bên cạnh đó, tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, kết hôn cho những người di cư tự do và kết hôn không giá thú có tên trong danh sách đã được Trưởng đoàn đại biểu biên giới phê duyệt theo hướng dẫn tại Thông tư 03/2015/TT-BTP; tổ chức hội nghị liên ngành thống nhất các giải pháp giải quyết sai lệch thông tin của người dân; tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam; làm việc với Bộ Tư pháp, báo cáo các vướng mắc, đề xuất giải pháp, xin ý kiến giải quyết một số trường hợp làm thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam; kiểm tra việc đăng ký khai sinh, kết hôn đối với các trường hợp đã nhập quốc tịch Việt Nam.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, UBND các huyện có đường biên giới giáp Lào (gồm Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn và Quế Phong), UBND các xã có đường biên giới giáp Lào và các cơ quan, đơn vị khác liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch; theo dõi, báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện và những khó khăn, vướng mắc về Bộ Tư pháp và UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, giải quyết.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nghệ An, Đài PT - TH tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện và xã có đường biên giới giáp Lào, các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc đẩy mạnh tuyên truyền trên trang tin điện tử, báo đài để người di cư tự do, kết hôn không giá thú được phép cư trú trên lãnh thổ Việt Nam và những người do phía Lào trao trả được Trưởng đoàn đại biểu biên giới Việt Nam tiếp nhận biết, thực hiện thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, kết hôn; tăng thời lượng phát sóng, đưa tin, bài tuyên truyền các nội dung thực hiện đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, kết hôn cho người di cư tự do, kết hôn không giá thú được phép cư trú và những người do phía Lào trao trả được Trưởng đoàn đại biểu biên giới Việt Nam tiếp nhận.

UBND các huyện có đường biên giới giáp Lào tổ chức tuyên truyền, vận động những người di cư tự do, kết hôn không giá thú được phép cư trú và những người do phía Lào trao trả được Trưởng đoàn đại biểu biên giới Việt Nam tiếp nhận đến UBND xã làm thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, kết hôn; phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị khác có liên quan và chỉ đạo UBND các xã có đường biên giới giáp Lào trong danh sách được phê duyệt phối hợp triển khai thực hiện đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho người di cư tự do, kết hôn không giá thú được phép cư trú và những người do phía Lào trao trả được Trưởng đoàn đại biểu biên giới Việt Nam đồng ý tiếp nhận; chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã có đường biên giới giáp Lào thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, kết hôn cho người di cư tự do, kết hôn không giá thú được phép cư trú và những người do phía Lào trao trả được Trưởng đoàn đại biểu biên giới Việt Nam tiếp nhận đảm bảo đúng tiến độ, quy định.

UBND các xã có đường biên giới giáp Lào chịu trách nhiệm tuyên truyền, vận động những người di cư tự do, kết hôn không giá thú được phép cư trú và những người do phía Lào trao trả được Trưởng đoàn đại biểu biên giới Việt Nam đồng ý tiếp nhận đến UBND xã làm thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, kết hôn; thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, kết hôn cho người di cư tự do, kết hôn không giá thú được phép cư trú và những người do phía Lào trao trả được Trưởng đoàn đại biểu biên giới Việt Nam đồng ý tiếp nhận...

P.V (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An