Ngày 21 tháng 5 năm 2019
 
Chuẩn bị mọi điều kiện triển khai tốt tháng hành động vì trẻ em năm 2019
 
Chuẩn bị mọi điều kiện triển khai tốt tháng hành động vì trẻ em năm 2019 (17/04/2019 10:35 AM)

Ngày 12/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2393/UBND-VX yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Theo đó, tại Công văn số 1332/LĐTBXH-TE ngày 8/4 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt Luật trẻ em và triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019.

Thực hiện Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số” nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình và vận động xã hội để giảm khoảng cách về cơ hội phát triển và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nước sạch và các dịch vụ phúc lợi xã hội của trẻ em giữa các vùng kinh tế và dân tộc. Đồng thời, bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số.

Từ ngày 01 - 30/6/2019, các cơ quan, địa phương đăng tải các khẩu hiệu, thông điệp của Tháng hành động gồm: “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”; “Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”; “Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em”;…

Nhằm quan tâm, tạo điều kiện để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 tại địa phương; truyền thông trên các phương tiện thông tin về pháp luật, chính sách hỗ trợ cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng về phòng, chống tảo hôn, phòng, chống tình trạng trẻ em bỏ học, bảo vệ trẻ em, thông tin, tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 và hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại địa phương.

Các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 vào cuối tháng 5 hoặc tuần đầu tháng 6 năm 2019, tùy theo điều kiện của địa phương; vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng tại trường học cho học sinh nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, xây dựng các công trình trường, lớp học, nhà bán trú, điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em…

Cùng với đó, bảo đảm kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em; tổ chức các hoạt động có sự tham gia của trẻ em như: Tổ chức Diễn đàn trẻ em, trang bị cho trẻ em các kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ mình, phòng chống bạo lực, xâm hại, phòng, chống tai nạn, thương tích; phát triển các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em…

T.H (Tổng hợp)

 

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An