Ngày 21 tháng 5 năm 2019
 
Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong hoạt động Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá
 
Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong hoạt động Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá (17/04/2019 04:04 PM)

Ngày 4/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng ký Quyết định số 1017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong hoạt động Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung và các quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực khai thác thủy sản; phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc bảo hộ đối với tàu thuyền và ngư dân khi bị nước ngoài bắt giữ; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Khai thác IUU) trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan: Sở Nông nghiệp và PTNT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông (các cơ quan phối hợp) và các cơ quan, đơn vị liên quan. Mục đích của việc phối hợp nhằm đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ phối hợp giữa các cơ quan phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các cơ quan, đơn vị phối hợp tập trung, thống nhất sự chỉ huy, chỉ đạo, điều hành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng; kịp thời, thiết thực, hiệu quả đảm bảo sự bình đẳng, đoàn kết, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao; có trách nhiệm bảo vệ, giữ bí mật về lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ của các cơ quan phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tại Quy chế, UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị trao đổi, thông báo tình hình; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân; phối hợp thanh tra, kiểm tra, kiểm soát; xử lý các vụ việc xảy ra; hỗ trợ nâng cao nghiệp vụ.

Trong đó, các lực lượng thường xuyên trao đổi, thông báo tình hình liên quan đến các lĩnh vực quản lý hoạt động nghề cá, bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi khai thác IUU, quản lý bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các khu vực biên giới biển gồm: Tình hình chấp hành Luật thủy sản 2017, Luật Biển Việt Nam và các quy định của Nhà nước về lĩnh vực Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản của ngư dân; hoạt động của các loại phương tiện khai thác và ngư dân trên các vùng biển tàu cá ra, vào các cửa sông, cửa lạch, cảng cá phải chấp hành việc kiểm tra, kiểm soát của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảnh sát Giao thông đường thủy, Chi cục Thủy sản, Ban quản lý cảng cá Nghệ An; thông tin tàu cá và ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, khai thác IUU; kết quả điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc tàu cá và ngư dân xâm phạm vùng biển nước ngoài bị bắt, xử lý; hoạt động tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam khai thác hải sản; việc bắt giữ, xử lý đối tượng này của các lực lượng; công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá; quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho các phương tiện nghề cá, quy định đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển…

Hàng năm, các cơ quan phối hợp lập kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân và các doanh nghiệp thu mua thủy sản tại các cảng cá trình cấp thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến các quy định của Nhà nước về khai thác thủy sản, tập trung vào Luật thủy sản năm 2017, khai thác IUU. Cùng với đó, các cơ quan phối hợp xây dựng, khuyến khích phát triển các mô hình tổ cộng đồng, tổ khai thác trên biển; phát động phong trào quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, môi trường biển, khai thác IUU; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội cho nhân dân vùng biển, đảo.

Tại quy chế này, UBND tỉnh cũng đã quy định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.

Phương Thúy (Tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An