Ngày 21 tháng 5 năm 2019
 
Khắc phục các tồn tại và tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh
 
Khắc phục các tồn tại và tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh (18/04/2019 11:25 AM)

Ngày 11/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2381/UBND-CN gửi các Sở Công thương, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh; UBND các huyện, thành, thị yêu cầu khắc phục các tồn tại và tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương tập trung chỉ đạo, đôn đốc UBND các huyện, thành, thị và các thương nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện Thông báo số 658/TB-UBND ngày 7/11/2016 của UBND tỉnh, hoàn thành việc khắc phục các tồn tại trước ngày 30/6/2019; chỉ đạo những cửa hàng thuộc danh mục phải xóa bỏ, di dời phải khẩn trương thực hiện theo đúng quy định.

Đồng thời, chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với Cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cửa hàng không đủ điều kiện hoạt động kinh doanh xăng dầu và xử lý các đầu mối phân phối xăng, dầu cho các cửa hàng không đủ điều kiện hoạt động.

Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc khắc phục, hoàn thiện các thủ tục phòng cháy, chữa cháy (PCCC); tăng cường kiểm tra việc đảm bảo PCCC tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường thanh kiểm tra chất lượng xăng, dầu trên địa bàn tỉnh; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tại công văn này, UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thành, thị đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có cửa hàng xăng dầu thuộc danh mục khắc phục để hoạt động phải khẩn trương khắc phục các tồn tại, hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục có liên quan; chủ trì xây dựng phương án và chỉ đạo tháo dỡ, xóa bỏ những cửa hàng thuộc danh mục không đủ điều kiện khắc phục. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định hoạt động kinh doanh xăng dầu của các thương nhân trên địa bàn, kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

Các doanh nghiệp, thương nhân, phân phối, tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu không cung cấp xăng dầu cho các cửa hàng không có Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

UBND tỉnh cũng giao Cục Quản lý thị trường phối hợp với Sở Công thương kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các cửa hàng hoạt động không có Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu; kiểm tra xử phạt nghiêm đối với các doanh nghiệp, thương nhân phân phối; tổng đại lý cung cấp xăng dầu cho các cửa hàng không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu…

 

T.H (Tổng hợp)

 

 

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An