Ngày 21 tháng 5 năm 2019
 
(15/11/2018 03:46 PM)

TT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Văn phòng UBND tỉnh

Lê Đức Cường

Chánh Văn phòng


DĐ: 0983.864.462

Email:leduccuongql@gmail.com


2

Sở Xây dựng

Nguyễn Trường Giang

Phó Giám đốc phụ trách


DĐ: 0913.054.351

Email: giangnt@xaydung.nghean.gov.vn


3

Chi cục quản lý thị trường tỉnh

Nguyễn Văn Thắng

Cục trưởng


CQ: 038.3589187

DĐ: 0942.522.999

Email: thangctna@gmail.com


4

Sở Giáo dục & Đào tạo

Nguyễn Trọng Hoàn


 Chánh Văn phòngDĐ: 0983565267

Email: hoannt@giaoduc.nghean.gov.vn

5

Sở Tài Nguyên và Môi trường

Võ Văn Ngọc

Phó Giám đốc

DĐ: 0912.280.108

Email: vongocdll@gmail.com


6

Sở Giao thông Vận tải

Nguyễn Quế Sự

-------------------------------

 

Nguyễn Hữu An

 

-------------------------------

Nguyễn Đức An  

Phó Giám đốc

DĐ: 0915.237.899

Email: sunq@gtvt.nghean.gov.vn hoặc quesu2009@gmail.com

-----------------------------------------------------

DĐ: 0912.009.865

Email: annh@gtvt.nghean.gov.vn hoặc anubnd79@gmail.com

-----------------------------------------------------

DĐ: 0912.169.774

Email: and@gtvt.nghean.gov.vn hoặc ankhbanqlda@gmail.com

7


Sở Khoa học và Công nghệ


Nguyễn Viết Hùng

Phó Giám đốc

DĐ: 0983.629.322

Email: viethungkhcn@yahoo.com

8

Sở Công Thương

Nguyễn Huy Cương

Phó Giám đốc


CQ: 02383.844.688

DĐ: 0912.340.026

Email: cuongctna@gmail.com


9

Sở Nội vụ

Lê Đình Lý

Phó Giám đốc

CQ: 038.3841697

DĐ: 0912.329.799

10

Sở Y tế

Nguyễn Xuân Hồng

Phó Giám đốc

DĐ: 0913.577.564

Mail: hongnx@yte.nghean.gov.vn

11

Sở Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Bá Hảo

Phó Giám đốc

DĐ: 0913.567.369

Email: haonb@tttt.nghean.gov.vn

12

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nguyễn Hữu Mão

Phó Giám đốc


CQ: 038.3834310

DĐ: 0913.273.009

Email: Maonh@khdt.nghean.gov.vn


13

Sở Tài chính

Phạm Chí Kiên

Phó Giám đốc


DĐ: 0948.115.777

Email: kienpc@taichinh.nghean.gov.vn


14

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội


Bùi Văn Hưng

Chánh Văn phòng

DĐ: 0982.403.588

Email: hungbv@ldtbxh.nghean.gov.vn

15

 

Sở Tư pháp

Võ Văn Tám

Chánh Văn phòng


DĐ: 0913.750.070

Email: vantamtpna@gmail.com


16


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Hoàng Nghĩa Hiếu

Giám đốc

DĐ: 0913.511.815

Email: hieuhn@nnptnt.nghean.gov.vn

17

Sở Du lịch

Nguyễn Thị Thành An

Phó Giám đốc


DĐ: 0918.137.368

Email:anntthdnd@gmail.com


18

Sở Ngoại vụ

Nguyễn Hải Dương

Giám đốc


DĐ: 0918.033.555

Email: duongnh@ngoaivu.nghean.gov.vn


19

Toà án nhân dân tỉnh

Trần Ngọc Sơn

Phó Chánh án


CQ: 038.3 842474

DĐ: 0912.480.696

Email: nghean@toaan.gov.vn


20

Kho bạc  Nhà nước tỉnh

Nguyễn Ngọc Sinh

Phó Giám đốc


CQ: 038.3842684

DĐ: 0913.053.149


21

Cục thống kê tỉnh

Nguyễn Hữu Vĩnh

Cục trưởng

CQ: 038.3590386

DĐ: 0912.187.126

22

Công an Nghệ An

Lê Khắc Thuyết

Chánh Văn phòng

CQ: 038.3839575

DĐ: 0912.286.917

23

Cục Hải quan

Chu Quang Hải

Phó Cục trưởng

CQ: 0238.3500.888

DĐ: 0945.010.101

Email: haichq@gmail.com

24

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Thái Đức Hạnh

Chính ủy

CQ:

DĐ: 0983.380.991

25

Thanh tra tỉnh

Vi Văn Sửu

Chánh thanh tra


CQ:

DĐ: 0913.055415

Email: visuutuna@gmail.com


26

 Tỉnh đoàn

Nguyễn Thị Thơm

Phó Bí thư


CQ: 038.3848662

DĐ: 0917160604

Email: nguyenthom.tdna@gmail.com


27

 

Ban Dân tộc tỉnh

Lô Xuân Vinh

Phó Trưởng ban


CQ: 038.3846450

DĐ: 0912.267.116


28

UBMT Tổ quốc tỉnh

Trần Thị Thu Hương

Phó Chủ tịch


CQ:

DĐ: 0949.517.678

Email: huongphong0617@gmail.com


29

Ban thi đua khen thưởng

Nguyễn Thanh Nhàn

PGD, Trưởng ban


CQ: 038.3588265

DD: 0913.015.019


30

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Phó Chủ tịch


CQ: 038.3590594

DĐ: 0902.204.709


31

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Lê Thị Dung

Phó Giám đốc


CQ:

DĐ:0916890097

Email: dunglt@nghean.vss.gov.vn


32


Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh


Trần Mai Châu

Chánh văn phòng

CQ: 0238.842888

DĐ: 0917.137559

Email: chauvksna@gmail.com

33


Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam


Phan Xuân Hóa

Phó Trưởng ban

CQ: 038.3523126

DĐ: 0986.354.589

34

 Ngân hàng Nhà nước tỉnh

Nguyễn Thị Thu Thu

Giám đốc


CQ: 038.3842902

DĐ: 0912.163.663

Email: thu.nguyenthu@sbv.gov.vn


35

Liên đoàn Lao động tỉnh

Nguyễn Thị Thu Nhi

Phó Chủ tịch


CQ:

DĐ: 0913054766


36

Điện lực Nghệ An 

Bành Hồng Hiển

Phó Giám đốc 


CQ:

DĐ: 0963.277.319

Email: hienbhpcna@gmail.com


37

 

Vườn quốc gia Pù Mát

Trần Xuân Cường


----------------------

 

Lê Anh Tuấn

Giám đốc


---------------

 

Phó Giám đốc

CQ: 038.3873154

DĐ: 0904.213.202; 0978.324.202

Email: cuongtranpm@gmail.com

------------------------------------------------------

DĐ: 0913.357.922; 0968.357.922

Email: letuan71@gmail.com


38

Cục thuế Nghệ An

Hà Lê Dũng

Phó Cục trưởng


CQ: 038.3557558

DĐ: 0912.743.114


39

 

Ban Dân vận Tỉnh ủy

Nguyễn Mạnh Khôi

Phó Trưởng ban thường trực


CQ: 038.3563428

DĐ: 0912.226.122

Email: khoidanvanna@gmail.com


40

 

Trường chính trị tỉnh

Dương Thanh Bình

Phó Hiệu trưởng


CQ:

DĐ: 0946.033.568

Email: duongthanhbinh@gmail.com


41

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Kha Văn Tám

Phó Trưởng ban Thường trự


CQ: 038.3831325

DĐ: 0913054940

Email: khatamna@gmail.com


42

 

Đảng ủy Khối CQ tỉnh

Hoàng Văn Nhiên 

Phó Bí thư Thường trực 

DĐ: 0903.222.356

Email: hoangnhien64@gmail.com 

43

Ban Tôn giáo tỉnh

Lưu Công Vinh

Trưởng Ban


CQ: 038.3599314

DĐ: 0913.276.785

Email: vinhlc.btg@noivu.nghean.gov.vn


44

Bưu điện tỉnh

Bùi Thị Minh

 Giám đốc


CQ: 038.3599669

DĐ: 0912.193.466


45

Sở Văn hóa, thể thao

Nguyễn Thị Thanh Hương

Phó giám đốc


DĐ: 0916.816.967

Email: huongntt@vhtt.nghean.gov.vn


46

UBND huyện Tương Dương

 

 Nguyễn Văn Hải

 

 

 Chủ tịch

 


CQ: 02383.874.126

DĐ: 0913.274.684

Email: hainv@tuongduong.nghean.gov.vn


47

UBND huyện Đô Lương

Nguyễn Thị  Anh Quang

Phó Chủ tịch


CQ: 038.3871388

DĐ: 0966.140.271

Email: anhquangmkt@gmail.com


48

UBND huyện Yên Thành

Hoàng Danh Truyền

Phó Chủ tịch


CQ;

DĐ: 0915.127.542


49

UBND thị xã Cửa Lò

Nguyễn Thị Dung

Phó Chủ tịch


DĐ: 0983.993.252

Email: nguyenthidungcualo@gmail.com


50

UBND huyện Nghĩa Đàn

Lê Hồng Sơn

Chủ tịch


CQ: 02383.904.234

DĐ: 0913.074.287

Email: sonlh@nghiadan.gov.vn


51

UBND huyện Thanh Chương

Nguyễn Văn Quế

 Chủ tịch

CQ: 038.3932480

DĐ: 0913.054.232

52

UBND thành phố Vinh

Thái Thanh Hà

Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố Vinh

CQ:02383.843.174

DĐ: 0902.126.199

Email: hatt@vinh.nghean.gov.vn

53

UBND huyện Quỳnh LưuHồ Ngọc DũngPhó Chủ tịch


CQ: 0238.3864264

DĐ: 0912.215.714

Email: hongocdung@quynhluu.edu.vn


54

UBND huyện Kỳ Sơn

Vi Thị Quyên

Phó Chủ tịch


CQ: 0238.3875740

DĐ: 0915852678

Mail: vyquyen227@gmail.com


55

UBND huyện Diễn Châu

Hà Xuân Quang

Phó Chủ tịch


DĐ: 0983.234.777

Email: haxuanquang.ubnddc@gmail.com


56

 

UBND huyện Tân Kỳ

Hoàng Quốc Việt

Chủ tịch


CQ:

DĐ: 0973573999


57

UBND huyện Quỳ Châu

Nguyễn Thanh Hoài

Phó Chủ tịch


DĐ: 0947.586.688

Email: hoaint@quychau.nghean.gov.vn


58

UBND huyện Anh Sơn

Nguyễn Hữu Sáng 

 

Chủ tịch 


CQ:

DĐ: 0913.054.145

Email: sangnh@anhson.nghean.gov.vn


59

UBND huyện Nam Đàn

Nguyễn Hồng Sơn

Phó Chủ tịch


DĐ: 0948.631.966

Email: sonnh@namdan.nghean.gov.vn


60

UBND huyện Quế Phong

Lê Văn Giáp

Chủ tịch


CQ:0383.966.686

DĐ:

Email: chutich@quephong.nghean.gov.vn


61

UBND thị xã Thài Hoà

Đinh Văn Thị

Phó Chủ tịch


DĐ: 0912.028.315

Email: thidv.thaihoa@nghean.gov.vn


62

UBND huyện Nghi Lộc

Nguyễn Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện


CQ: 0238.3614.888

Email: dungnt@nghiloc.nghean.gov.vn


63

UBND huyện Hưng Nguyên

Hồ Văn Hiệp

Phó Chủ tịch

DĐ: 0912.328.021

Email: hiephv@hungnguyen.nghean.gov.vn

64

UBND huyện Quỳ Hợp

Nguyễn Đình Tùng

Võ Sỹ Sơn

Chủ tịch

Phó Chủ tịch

DĐ: 0983.822.797

DĐ: 0983.562.779

65

UBND huyện Con Cuông

Vi Văn Sơn

Chủ tịch

DĐ: 0904.475.666

Email: son.vivanson.vi@gmail.com

66

 UBND TX Hoàng Mai

Vũ Tuấn Dũng

Phó Chủ tịch

CQ: 0238.3666456

DĐ: 0913.272.656

Email: Dung.artvqhna@gmail.com

 
<<   <  1  >  >>  
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An