Ngày 17 tháng 1 năm 2019
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
(17/01/2019 10:25 AM)
Nghị quyết phê chuẩn dự toán chi ngân sách địa phương; phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2017
(17/01/2019 10:22 AM)
Nghị quyết về việc điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Nghệ An
(17/01/2019 10:18 AM)
Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016
(17/01/2019 10:15 AM)
Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2015
(17/01/2019 10:12 AM)
Nghị quyết về việc điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2015 tỉnh Nghệ An
(17/01/2019 10:08 AM)
Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014
(17/01/2019 09:56 AM)
Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2013
(17/01/2019 09:41 AM)
Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2012
(17/01/2019 09:39 AM)
Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2011
(17/01/2019 09:36 AM)
Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2010
 
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An