Ngày 19 tháng 7 năm 2019
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Tăng cường phòng ngừa tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
(15/07/2019 07:42 PM)
Ngày 11/7, UBND tỉnh ra Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh.
(12/07/2019 04:16 PM)

Ngày 11/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 433/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

(12/07/2019 09:54 AM)

Đó là một trong những mục đích của cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”  được UBND tỉnh đề ra tại Kế hoạch 420/KH-UBND ngày 5/7/2019 về tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2019.

(11/07/2019 04:25 PM)
Đó là một trong những nội dung tại Kế hoạch số 429/KH-UBND ngày 9/7 về việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông tại tỉnh Nghệ An.
(11/07/2019 03:28 PM)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 389/KH-UBND ngày 28/6/2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”
(10/07/2019 06:46 PM)
Ngày 8/7, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4702/UBND-TD yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
(10/07/2019 06:42 PM)

Ngày 8/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2553/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Năm Cải cách hành chính 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

(10/07/2019 11:03 AM)
Ngày 5/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2525/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An.
(09/07/2019 07:57 PM)

Ngày 5/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4650/UBND-CN về việc tăng cường công tác quản lý vận hành các nhà máy thủy điện đảm bảo an toàn cho vùng hạ du trong mùa mưa lũ năm 2019.

(08/07/2019 04:30 PM)
Ngày 3/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 401/KH-UBND thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2020” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>