Ngày 19 tháng 7 năm 2019
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Tăng cường phòng ngừa tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (12/07/2019 04:30 PM)

Ngày 8/7, Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 2993-QĐ/TU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của tỉnh Nghệ An.

Quy định nêu rõ: Để nội dung nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định: Cán bộ, đảng viên trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của tỉnh phải nêu gương thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc quy định những điều đảng viên không được làm; cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương nhiều hơn. Nêu gương là việc làm cụ thể, thường xuyên, ở mọi nơi, mọi lúc, mọi hành động, việc làm của cán bộ, đảng viên với ý thức trách nhiệm, tự giác cao.

Đối với Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh Nghệ An phải gương mẫu đi đầu thực hiện: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam; nghiên cứu, nắm vững hệ thống các nguyên tắc cơ bản và kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có lập trường tư tưởng vững vàng, chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng. Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc và mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Nỗ lực để xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Có phong cách lãnh đạo, làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, hiệu quả; tích cực học tập lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới; thực sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể. Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ. Tạo môi trường dân chủ, công khai, minh bạch tại cơ quan, đơn vị, địa phương nơi mình lãnh đạo, quản lý. Sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được phân công. Tâm huyết, tận tụy với công việc. Quyết liệt chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp, không để xảy ra điểm nóng về chính trị, trật tự an toàn xã hội, các vụ việc khiếu kiện vượt cấp, đông người, kéo dài trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách. Tích cực thực hiện quy định về phân cấp, phân quyền và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Chủ động thực hiện chủ trương thí điểm của Trung ương, của tỉnh; khuyến khích mô hình, cách làm mới, hiệu quả. Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tìm tòi, đổi mới, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, ngành, lĩnh vực do mình phụ trách.

Giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ kế cận. Chủ động, tích cực phát hiện, thu hút, trọng dụng người có đức, có tài, khát khao cống hiến. Bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp của Đảng, vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng. Mẫu mực về đạo đức, lối sống. Thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; kế thừa những tinh hoa truyền thống, cốt cách của con người xứ Nghệ “cần cù, hiếu học, chịu thương, chịu khó, sống chung thủy, tình nghĩa”.

Nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình; thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; không tranh công, đổ lỗi. Dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm. Chủ động xin từ chức khi nhìn thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ. Nắm chắc, hiểu sâu về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, về lĩnh vực, địa bàn, địa phương, cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách. Lãnh đạo có hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ. Tôn trọng nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân; tích cực đi cơ sở, tham gia chỉ đạo cơ sở có hiệu quả; thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân, đối thoại với nhân dân định kỳ theo quy định; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quy định những nội dung các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh Nghệ An phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống: Nắm không chắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực mình được phân công phụ trách. Không tự giác hoặc thiếu nghiêm túc trong học tập lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới. Chấp hành chưa nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức của Đảng. Thiếu ý chí phấn đấu; không gương mẫu trong công tác; làm việc kém hiệu quả, thái độ làm việc qua loa, chưa hết trách nhiệm; không sâu sát cơ sở. Chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị. Độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xức của nhân dân…

Về tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định; từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo chủ chốt các cấp phải nêu gương trước, nêu gương thường xuyên, nêu gương ở mỗi việc làm, hành động, mọi lúc, mọi nơi. Các cấp ủy đảng các cấp căn cứ Quy định này để cụ thể hóa, chỉ đạo tổ chức thực hiện ở cấp mình. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Quy định trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; xây dựng chương trình giám sát hàng năm và báo cáo kết quả giám sát cho cấp ủy cùng cấp…

Nếu cán bộ, đảng viên vi phạm Quy định này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cấp ủy đảng các cấp căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành, phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý kịp thời, nghiêm túc.

Phương Thúy (Tổng hợp)  

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>