Ngày 20 tháng 5 năm 2019
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An sẽ làm gì để thúc đẩy phát triển du lịch?

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Cho ý kiến về kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh
 
Cho ý kiến về kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh (09/11/2018 02:12 PM)

Sáng nay (9/11), UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng và định hướng phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Đinh Viết Hồng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh cuộc họp

Theo kết quả theo dõi diễn biến tài nguyên rừng năm 2017, diện tích đất có rừng 951.400,6 ha; diện tích đất chưa có rừng nằm trong quy hoạch 3 loại rừng theo Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND là 284.407,9 ha; diện tích đất lâm nghiệp nằm trong ranh giới quy hoạch 3 loại rừng là 1.170.426,8 ha. Diện tích đất lâm nghiệp theo kết quả kiểm kê rừng nằm trong ranh giới quy hoạch theo Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND là 1.166.109,73 ha, trong đó rừng phòng hộ 365.248,45 ha, rừng đặc dụng 172.570,79 ha, rừng sản xuất 628.200,49 ha. 

Trong thời gian qua, công tác rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đã được thực hiện trên cơ sở các văn bản quy định, hướng dẫn của Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh. Diện tích 03 loại rừng sau rà soát đảm bảo tính ổn định, bền vững, đáp ứng yêu cầu về đất sản xuất cho nhân dân sống gần rừng.

Theo đó, diện tích đất lâm nghiệp sau rà soát, điều chỉnh là 1.170.251,99 ha. Diện tích rừng phòng hộ sau rà soát quỹ đất lâm nghiệp là 365.886,02 ha; rừng phòng hộ sau rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng là 347.316,42 ha. Diện tích rừng đặc dụng sau rà soát quỹ đất lâm nghiệp là 172.500,0 ha; diện tích rừng đặc dụng sau rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng là 171.061,18 ha. Diện tích rừng sản xuất sau rà soát quỹ đất lâm nghiệp là 631.865,97 ha; diện tích rừng sản xuất sau rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng là 651.874,39 ha.

So sánh tổng diện tích đất lâm nghiệp theo rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng năm 2018 so với số liệu tại Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND thì diện tích đất lâm nghiệp tăng 10.009,61 ha.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Giám đốc Sở NN&PTNT phát biểu

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành đề xuất các nội dung gồm: Đối với rừng phòng hộ, cần ưu tiên bảo vệ và xây dựng rừng phòng hộ đầu nguồn, xung quanh các hồ đập; đề nghị UBND tỉnh không phê duyệt chuyển đổi diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn, vùng đệm các khu rừng đặc dụng; cần có chính sách và ưu tiên cho công tác bảo vệ và phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu. Đối với rừng đặc dụng, đề nghị không quy hoạch mở rộng thêm trong thời gian tới…

Bên cạnh đó, các đại biểu đã nghe báo cáo định hướng chiến lược phát triển lâm nghiệp tỉnh Nghệ An. Theo đó, tổng diện tích hiện tại quy hoạch cho đất lâm nghiệp là 1.160.242,4 ha, chiếm 71,6% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Từ kết quả rà soát thực tế, ngành Lâm nghiệp Nghệ An phấn đấu đảm bảo chỉ tiêu độ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 60% đến năm 2020 và ổn định cho các năm tiếp theo, đưa diện tích đất có rừng đạt và ổn định là 990.000 ha.

Cũng trong sáng nay, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 30/NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp.

Đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá việc rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng nhằm khoanh nuôi, bảo vệ rừng, tăng diện tích đất sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Đối với báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, hiện còn 2 huyện là Tân Kỳ và Kỳ Sơn đang còn vướng mắc, đồng chí Đinh Viết Hồng đề nghị Sở NN&PTNT chỉ đạo đơn vị tư vấn thực hiện dứt điểm, hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh chấp thuận, báo cáo với Bộ NN&PTNT thẩm định.

Đồng chí Thái Thanh Quý – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Kết luận cuộc họp, đồng chí Thái Thanh Quý – Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao trách nhiệm của các ngành, địa phương và sự nỗ lực của đơn vị tư vấn trong quá trình thực hiện việc rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng. Đối với rừng sản xuất chuyển đổi từ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang, đề nghị các cấp, ngành, UBND các huyện, các chủ rừng sớm làm các thủ tục giao, nhận cho nhân dân quản lý, sản xuất. Trong từng loại đất, loại rừng đã được thống nhất quy hoạch cho sản xuất lâm nghiệp, các ngành cần lập quy hoạch, kế hoạch, chỉ đạo sản xuất tránh sự chồng chéo, bất cập sau này. Những diện tích đưa ra khỏi quy hoạch sản xuất lâm nghiệp, các cơ quan chức năng làm các thủ tục chuyển đổi theo đúng quy định của pháp luật…

Đối với việc nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị Sở TT&MT đôn đốc các đơn vị hoàn thành việc sắp xếp chuyển đổi để trình UBND tỉnh phê duyệt; tiếp tục tham mưu để thu hồi quỹ đất từ các công ty nông lâm nghiệp; chỉ đạo các địa phương lập phương án kế hoạch cụ thể giao đất cho nhân dân sản xuất.  

Kim Oanh

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An