Ngày 26 tháng 3 năm 2019
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Khai mạc Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023
 
Khai mạc Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (10/10/2018 02:15 PM)

Hôm nay (10/10), Hội Nông dân tỉnh tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Dự đại hội có đồng chí Lều Vũ Điều – Phó Chủ tịch Thường trực Hội nông dân Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự  khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng 250 đại biểu đại diện cho gần 522 nghìn hội viên.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Hải - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh báo cáo văn kiện đại hội

Hiện 21 huyện, thành, thị trong toàn tỉnh đều có tổ chức Hội với 467 Hội cơ sở và 5.620 chi hội. Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, các cấp hội đã kết nạp được 14.971 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 521.918 người, đạt 86,12% số hộ nông dân. Tổ chức Hội nông dân trong tỉnh ngày càng vững mạnh; hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Hội và chất lượng hội viên được nâng lên, khẳng định được vai trò trong việc chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân.

Với những nỗ lực, đổi mới sáng tạo trong phương thức hoạt động, công tác chỉ đạo và điều hành của Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Các phong trào thi đua do Hội phát động tiếp tục phát triển sâu rộng và được nâng cao về chất, có sức lan tỏa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, điển hình là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Bình quân hàng năm, các cấp Hội nông dân trong tỉnh đã trực tiếp giúp xóa nghèo cho 467 hộ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng 25 mô hình với tổng số nguồn vốn hơn 9 tỷ đồng; tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 650.000 lượt hội viên nông dân và đào tạo trên 40.000 nông dân. Đến nay, toàn tỉnh có 21.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Nông dân trong tỉnh cũng đã đóng góp được 7.700 tỷ đồng, chiếm 27,9% tổng nguồn vốn huy động xây dựng Nông thôn mới, xây dựng và nâng cấp được 8.700 km đường giao thông nông thôn, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới ở 181/431 xã và 3 đơn vị cấp huyện.

Tại đại hội, các đại biểu đã tham luận những nội dung nhằm đánh giá tình hình 5 năm qua, xác định rõ phương hướng nhiệm vụ xây dựng công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đồng chí Lều Vũ Điều – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lều Vũ Điều - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Hội nông dân các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và Điều lệ, Nghị quyết của Hội; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (Khóa XII) của Đảng; tập trung kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tiếp tục khẳng định vai trò và vị trí của tổ chức Hội nông dân là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công việc xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Đồng thời với phát triển kinh tế, Hội nông dân các cấp cần đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng làng, xã văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, hình thành ý thức ứng xử văn hóa trong các lĩnh vực gồm chấp hành pháp luật, sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường…; chủ động hướng dẫn nông dân tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, xây dựng hệ thống chí trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Ban chấp hành Hội các cấp thường xuyên đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, bám sát chủ trương của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; điều lệ, nghị quyết của Hội cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, cơ sở để xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch công tác, mở rộng mối quan hệ có trách nhiệm với các cấp, các ngành.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh – Bí thư Tỉnh ủy phát biểu

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp Hội Nông dân tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để các hội viên giữ gìn được sự đoàn kết, thể hiện tinh thần yêu nước bằng những hành động cụ thể. Bên cạnh đó, cần phát huy sức mạnh của lực lượng nông dân, xây dựng liên minh công nhân – nông dân – trí thức, xây dựng khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo; triển khai có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế; tăng cường hỗ trợ nông dân về giống, quy trình sản xuất, vật tư, khoa học kỹ thuật, vốn, tiêu thụ sản phẩm… 

Các cấp hội cần tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh trên mọi mặt; phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân. Cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, phối hợp hỗ trợ các phong trào nông dân ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam Lều Vũ Điều đã trao Cờ thi đua cho Hội nông dân tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã trao tặng tổ chức Hội Nông dân Bức trướng

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam Lều Vũ Điều trao Bằng khen cho các tập thể

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam Lều Vũ Điều trao Bằng khen cho các cá nhân

Tại Đại hội, đồng chí Lều Vũ Điều - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam đã trao Cờ thi đua của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho tập thể Hội Nông dân tỉnh. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy đã tặng giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Bức trướng mang dòng chữ: “Hội Nông dân Nghệ An: Đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập, xây dựng Hội Nông dân vững mạnh”. Có 5 tập thể, 8 cá nhân được nhận Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban chấp hành khóa mới

Các đại biểu bầu Ban chấp hành khóa mới

Lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Ban chấp hành mới

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới với 44 thành viên. Ông Nguyễn Quang Tùng được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2018 – 2023; Phó Chủ tịch Hội gồm: ông Trần Văn Hường, ông Nguyễn Hồng Sơn và bà Nguyễn Thị Hải. Đại hội đã bầu 26 đại biểu chính thức 3 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

Kim Oanh

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An