Ngày 19 tháng 7 năm 2019
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Tăng cường phòng ngừa tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền thuê tài sản
 
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền thuê tài sản (18/06/2019 08:09 AM)

- Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền thuê tài sản

- Tài sản: Sân Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện Quế Phong

- Số lượng: 01

- Diện tích: 1.464,55 m2

Xem chi tiết thông báo tại đây

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  >  >>