Ngày 19 tháng 7 năm 2019
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Tăng cường phòng ngừa tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Trường hợp án lệ được xem xét thông qua
 
Trường hợp án lệ được xem xét thông qua (08/07/2019 08:10 PM)

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ; trong đó quy định cụ thể về thông qua án lệ, công bố án lệ.


Thông qua án lệ


Nghị quyết quy định, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tổ chức phiên họp toàn thể Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để thảo luận, biểu quyết thông qua án lệ.


Án lệ được xem xét thông qua khi thuộc một trong các trường hợp sau: a- Được phát triển từ bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án và đã được lấy ý kiến theo hướng dẫn tại Nghị quyết này; b- Được Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đề xuất; c- Được ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao đề xuất; d- Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn khi xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm.


Phiên họp Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phải có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên tham gia; quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phải được quá nửa tổng số thành viên Hội đồng Thẩm phán biểu quyết tán thành.

Kết quả biểu quyết phải được ghi vào biên bản phiên họp lựa chọn, thông qua án lệ của Hội đồng Thẩm phán và là căn cứ để Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công bố án lệ.


Công bố án lệ


Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành quyết định công bố án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua.


Nội dung công bố bao gồm: a- Số, tên án lệ; b- Số, tên bản án, quyết định của Tòa án có nội dung được phát triển thành án lệ; c- Tình huống pháp lý, giải pháp pháp lý của án lệ; d- Quy định của pháp luật có liên quan đến án lệ; đ- Từ khoá về những tình huống pháp lý, giải pháp pháp lý trong án lệ; e- Các tình tiết trong vụ án và phán quyết của Tòa án có liên quan đến án lệ; g- Nội dung của án lệ.


Án lệ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao; được gửi cho các Tòa án, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và được đưa vào Tuyển tập án lệ để xuất bản.


Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2019.


Án lệ là những lập luận, phán quyết trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về một vụ việc cụ thể được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn và được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công bố là án lệ để các Tòa án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử.


Nguồn: Chinhphu.vn(8/7/2019) 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>