Ngày 20 tháng 5 năm 2019
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An sẽ làm gì để thúc đẩy phát triển du lịch?

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
 
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (30/11/2018 11:15 AM)

Ngày 26/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông ký Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quy định này quy định rõ việc chi hỗ trợ người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định lưu trú tạm thời tại các cơ sở cai nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở cai nghiện được hỗ trợ các khoản chi phí tối đa không quá 46 ngày kể từ ngày cơ sở cai nghiện tiếp nhận; thời gian lưu trú tạm thời được tính vào thời gian chấp hành Quyết định của Tòa án.

Cơ sở cai nghiện quản lý người nghiện ma túy lưu trú tạm thời có trách nhiệm chuyển toàn bộ quần áo, vật dụng sinh hoạt cần thiết đã mua sắm (700.000 đồng/người/01 đối tượng) cho cơ sở cai nghiện ma túy tiếp nhận người nghiện sau khi có Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trường hợp quần áo, vật dụng sinh hoạt bàn giao chưa đảm bảo định mức, cơ sở cai nghiện tiếp nhận đối tượng vào cai nghiện bắt buộc được cấp thêm phần kinh phí chênh lệch còn thiếu để mua sắm, bổ sung cho người nghiện ma túy theo quy định

Quyết định quy định cụ thể các khoản chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành Quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc. Trong đó, chi phí cai nghiện, chăm sóc sức khỏe người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện được trợ cấp thuốc hỗ trợ cắt cơn, giải độc, chi phí khám, xét nghiệm ban đầu: mức 650.000 đồng/01 người/01 lần chấp hành quyết định; tiền thuốc chữa bệnh thông thường: 150.000 đồng/01 học viên/01 năm. Chi tiền ăn và tiền trang bị quần áo và đồ dùng sinh hoạt thiết yếu; tiền học nghề cho học viên chưa có nghề hoặc có nghề nhưng không phù hợp, có nhu cầu học nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 03 tháng được hỗ trợ một lần chi phí học nghề mức tối đa 2.000.000 đồng/01 người/01 khóa học; không hỗ trợ tiền học nghề cho học viên bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc từ lần thứ hai trở đi và đã được học nghề.

Ngoài ra, Quyết định cũng quy định chi tiền hoạt động văn nghệ, thể thao; tiền điện, nước sinh hoạt; chi phí mai táng đối với trường hợp học viên chết trong thời gian chấp hành quyết định tại cơ sở cai nghiện mà không có thân nhân hoặc thân nhân không đến trong vòng 24 giờ, cơ sở cai nghiện có trách nhiệm tổ chức mai táng; tiền ăn đi đường, tiền tàu xe.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện hàng năm, trình UBND tỉnh quyết định; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh; hướng dẫn các cơ sở cai nghiện ma túy thực hiện việc lập dự toán chi, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán các nguồn kinh phí đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật và có hiệu quả.

Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan công an các cấp tiến hành việc lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP của chính phủ và các văn bản liên quan; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy sau khi có Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Tòa án nhân dân cấp huyện.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã thẩm định dự toán nguồn kinh phí cai nghiện của cơ sở cai nghiện ma túy cấp huyện trực thuộc, tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền quyết định; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã tiến hành lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Các cơ sở cai nghiện ma túy thực hiện tốt công tác cai nghiện, chữa trị, phục hồi hành vi, nhân cách; tổ chức lao động sản xuất, tạo việc làm cho học viên để phục hồi sức khỏe và góp phần đảm bảo đời sống; lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí theo đúng chế độ hiện hành của Nhà nước.

H.B (Tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An