Ngày 20 tháng 5 năm 2019
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An sẽ làm gì để thúc đẩy phát triển du lịch?

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Các đơn vị y tế công lập thực hiện phương án tự chủ chi thường xuyên cần căn cứ thực tiễn để tăng chỉ tiêu giường bệnh một cách hợp lý
 
Các đơn vị y tế công lập thực hiện phương án tự chủ chi thường xuyên cần căn cứ thực tiễn để tăng chỉ tiêu giường bệnh một cách hợp lý (02/11/2018 10:17 PM)

Sở Y tế căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị để đề xuất tăng quy mô giường bệnh năm 2019 – 2020 một cách hợp lý, đảm bảo chủ động cả về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định hiện hành. Đây là một trong những yêu cầu của UBND tỉnh giao ngành Y tế thực hiện tại Thông báo kết luận số 673/TB-UBND bàn về việc tăng chỉ tiêu giường bệnh cho các đơn vị y tế công lập thực hiện phương án tự chủ chi thường xuyên.

Thuận lợi và khó khăn

Mặc dù mới được triển khai nhưng có thể khẳng định rằng, việc thực hiện Phương án tự chủ tại các đơn vị y tế công lập là hết sức đúng đắn, kịp thời, tạo điều kiện cho các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh phát triển, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, giảm đáng kể nguồn chi ngân sách nhà nước cho công tác y tế và số lượng người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Các bệnh viện thực hiện Phương án tự chủ chi thường xuyên đã chủ động được việc tổ chức hoạt động của đơn vị từ khâu tổ chức bộ máy, bố trí nhân lực, xây dựng kế hoạch hoạt động và phương hướng phát triển của đơn vị. Việc thực hiện Phương án tự chủ đã làm chuyển biến một cách mạnh mẽ về thái độ phục vụ và tư duy lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ trong tập thể lãnh đạo, nhân viên y tế tại các đơn vị y tế.

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, các đơn vị y tế công lập thực hiện Phương án tự chủ chi thường xuyên còn gặp một số khó khăn cần thiết được xem xét, tháo gỡ. Quá trình thực hiện cho thấy, các đơn vị y tế công lập thực hiện Phương án tự chủ chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập còn có một số vấn đề bất cập. Đó là, quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đang áp dụng hiện nay tại các đơn vị y tế công lập tự chủ chi thường xuyên chưa được tính đúng, tính đủ các chi phí liên quan, mới tính được 4/7 yếu tố cấu thành giá; các chi phí còn lại chưa được tính vào giá như: Chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí quản lý công nghệ thông tin nên việc tự chủ tài chính để thực hiện tái đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho đơn vị còn thụ động, phụ thuộc vào kế hoạch được phê duyệt hàng năm. Hơn nữa, mức giá trên mới tính chi phí tiền lương ở mức lương cơ sở 1.150.000 đồng (trong khi hiện nay lương cơ sở 1.390.000 đồng) nên chưa phù hợp với thực tế chi trả lương cho nhân viên y tế tại các đơn vị y tế thực hiện phương án tự chủ chi thường xuyên, làm giảm các nguồn quỹ được trích lập theo quy định của đơn vị.

Hiện nay, nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng tăng, mô hình bệnh tật thay đổi nên lưu lượng bệnh nhân đến bệnh viện tăng nhanh, dẫn đến số lượng giường bệnh theo chỉ tiêu giường/ kế hoạch được giao không đủ để phục vụ bệnh nhân.

Để đảm bảo việc không bố trí bệnh nhân nằm ghép giường theo chỉ đạo của Bộ Y tế, trong thời gian qua và đặc biệt là trong thời gian gần đây, phần lớn các bệnh viện đã phải xây dựng, nâng cấp sửa chữa, cải tạo, mở rộng, sắp xếp bố trí lại các phòng, bộ phận làm việc để tiết kiệm diện tích nhằm bố trí thêm một số lượng lớn các giường bệnh ngoài kế hoạch. Vì vậy, số giường bệnh thực kê tại các bệnh viện lớn hơn rất nhiều so với giường bệnh theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, đặc biệt là các đơn vị thực hiện phương án tự chủ chi thường xuyên (gấp từ 1,5 – 2,0 lần). Mặc dù số giường thực kê tăng cao, nhưng yêu cầu cần phải đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh cho bệnh nhân là cần thiết và là quyền lợi của nhân dân. Trên thực tế, số lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên 90% là bệnh nhân có thẻ BHYT, vì vậy, nguồn thu khám, chữa bệnh của các đơn vị cơ bản là nguồn quỹ BHYT.

Giải pháp thực hiện

Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân tại các đơn vị y tế công lập tự chủ chi thường xuyên thì việc điều chỉnh quy mô giường bệnh phục vụ bệnh nhân tại các đơn vị này là cần thiết, tạo thuận lợi cho bệnh viện thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và thực hiện chính sách xã hội hóa một cách thuận lợi.

Để có căn cứ xem xét, quyết định việc điều chỉnh quy mô giường bệnh tại các đơn vị y tế công lập thực hiện Phương án tự chủ chi thường xuyên, UBND tỉnh giao Sở Y tế căn cứ quy định hiện hành hướng dẫn các đơn vị y tế tự chủ chi thường xuyên đề xuất việc điều chỉnh Phương án tự chủ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó, Sở Y tế căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị để đề xuất tăng quy mô giường bệnh năm 2019 – 2020 một cách hợp lý, đảm bảo chủ động cả về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định hiện hành. Đồng thời, Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác để thực hiện thẩm định việc điều chỉnh Phương án tự chủ tại các đơn vị y tế tự chủ chi thường xuyên.

Sau khi Tổ công tác hoàn thành thẩm định việc điều chỉnh Phương án tự chủ tại các đơn vị y tế tự chủ chi thường xuyên, Sở Y tế tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh Phương án tự chủ của các đơn vị, đồng thời bổ sung vào chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019.

Kim Oanh (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An