Ngày 20 tháng 5 năm 2019
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An sẽ làm gì để thúc đẩy phát triển du lịch?

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn thư, khiếu nại về bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A
 
Đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn thư, khiếu nại về bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A (07/11/2018 04:11 PM)

Ngày 1/11, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 676/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền tại buổi làm việc để thực hiện một số nhiệm vụ nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân về bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A.

Giải quyết đơn thư khiếu nại về bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án nâng cấp mở rộng QL1A là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp thiết nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương, đảm bảo quyền lợi cho công dân theo đúng quy định của pháp luật. Để thực hiện nhiệm vụ này, từ năm 2017 đến nay, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị của tỉnh và các địa phương nằm trên trục Quốc lộ 1A ưu tiên, tập trung cho công tác thanh tra, rà soát, xử lý đối với từng trường hợp một cách cụ thể, công khai minh bạch, đúng quy định pháp luật. UBND tỉnh cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân về bồi thường GPMB Quốc lộ 1A.

Để thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Văn bản số 6343-CV/TU ngày 11/9/2018 về việc giải quyết khiếu nại của công dân; các văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ của UBND tỉnh cũng như thực hiện tốt các nội dung đã được thống nhất tại cuộc họp ngày 24/10/2018, UBND tỉnh giao các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai và thành phố Vinh tập trung chỉ đạo để sớm hoàn thành công tác thanh tra, rà soát, giải quyết, trả lời các đơn, thư khiếu nại của công dân; lập và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ cho các trường hợp đủ điều kiện theo quy định, báo cáo UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan kết quả thực hiện về tiến độ theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7941/UBND-BTD ngày 16/10/2018 đảm bảo đúng quy định. Cùng với đó, các địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện xác định nguồn gốc, ranh giới, mốc giới, diện tích đất của các hộ dân bị ảnh hưởng; xác nhận kết quả trích đo bổ sung và thực hiện các thủ tục, hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đúng quy định; nắm vững tình hình trên địa bàn, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp hướng dẫn UBND các huyện kết luận thanh tra mẫu, Quyết định thu hồi đất mẫu đối với từng loại đối tượng; trả lời, hướng dẫn các địa phương xử lý vướng mắc về chuyên môn nghiệp vụ phát sinh trong quá trình thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật. Đối với các vướng mắc về trích đo, xác định ranh giới, xác định diện tích…, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, tổng hợp nguồn kinh phí cần xử lý của các địa phương để làm việc với Bộ Giao thông Vận tải, các cơ quan liên quan cấp kinh phí chi trả kịp thời cho công tác giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A.

UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành, thị thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh. Các huyện ủy, Thị ủy Hoàng Mai, Thành ủy Vinh tăng cường công tác chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB Quốc lộ 1A, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự.


H.B (Tổng hợp)
 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An