Ngày 20 tháng 5 năm 2019
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An sẽ làm gì để thúc đẩy phát triển du lịch?

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với bến thủy nội địa tập kết, kinh doanh cát, sỏi
 
Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với bến thủy nội địa tập kết, kinh doanh cát, sỏi (02/11/2018 10:12 PM)

Ngày 29/10, UBND tỉnh đã có Công văn số 8292/UBND-NC gửi các Sở: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; UBND các huyện, thành phố, thị xã yêu cầu phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với bến thủy nội địa tập kết, kinh doanh cát, sỏi.

Công văn nêu rõ: Trong thời gian qua, bám sát sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, thị xã đã tích cực vào cuộc, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh cát, sỏi trái pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng đã tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân kinh doanh cát sỏi theo quy định của pháp luật, phục vụ nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải và phản ánh của các tổ chức, cá nhân có hoạt động tập kết, kinh doanh cát, sỏi thì việc cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (bến tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng) cho các tổ chức, cá nhân vẫn còn chậm do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa cho các tổ chức, cá nhân và để tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải báo cáo và xin ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về phương án giải quyết đối với các bến, bãi tập kết, kinh doanh cát sỏi trong phạm vi mỏ khai thác cát, sỏi đã được cấp phép, chủ mỏ đã nộp tiền thuê đất; chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bến thủy nội địa theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3291/UBND-CN ngày 17/5/2018, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2018. Cùng với đó, UBND tỉnh cũng giao Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động bến, bãi tập kết kinh doanh cát, sỏi và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp kịp thời danh sách các dự án và địa điểm đầu tư của các chủ đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư dự án cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện kiểm tra, rà soát các trường hợp đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư nhưng chưa hoàn thành thủ tục thuê đất.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát các bến tập kết vật liệu xây dựng đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư dự án và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhưng chưa nộp hồ sơ xin thuê đất để đôn đốc, hướng dẫn hoàn thành các thủ tục thuê đất theo quy định; xử lý kịp thời các thủ tục thuê đất đối với các tổ chức đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và đã lập đủ hồ sơ thuê đất theo quy định.

Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các chủ mỏ đã được cấp Giấy phép khai thác cát sỏi khoanh vùng khai thác theo Giấy phép được cấp để quản lý; cung cấp danh sách các dự án và địa điểm đầu tư của các chủ đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện kiểm tra, rà soát các trường hợp đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết nhưng chưa hoàn thành thủ tục thuê đất.

Cũng tại công văn này, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố, thị xã kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến chưa được cấp phép; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục, hồ sơ bến, bãi tập kết cát, sỏi theo quy định. Cùng với đó, các địa phương rà soát thực trạng hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn, làm việc với các tổ chức, cá nhân có hoạt động tập kết, kinh doanh cát sỏi để xác định chính xác vị trí, số lượng các bến thủy nội địa cần bổ sung…

NQ (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An