Ngày 20 tháng 5 năm 2019
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An sẽ làm gì để thúc đẩy phát triển du lịch?

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác thu ngân sách nhà nước năm 2018
 
Các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác thu ngân sách nhà nước năm 2018 (09/11/2018 04:32 PM)

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tại Thông báo số 690/TB-UBND ngày 7/11/2018 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác thu ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 2 tháng cuối năm 2018.

Thông báo nêu rõ: Để hoàn thành dự toán năm 2018 được giao, từ nay đến hết năm tỉnh phải thu ít nhất 1.788 tỷ đồng. Trong điều kiện khó khăn như hiện nay, đây là một nhiệm vụ đòi hỏi các cấp, các ngành phải tiếp tục nỗ lực cố gắng; tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành dự toán cả năm 2018, kể cả về tổng số thu và cơ cấu từng lĩnh vực. Bên cạnh đó, phải phấn đấu tăng thu ngân sách 3% so với dự toán được giao, đồng thời giảm tỷ lệ nợ xuống dưới 5% tổng thu ngân sách theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

Để hoàn thành được mục tiêu này, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý yêu cầu Cục Thuế, Cục Hải quan tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật, chính sách về thuế; làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế. Thực hiện nêu gương những doanh nghiệp có thành tích trong công tác nộp thuế, đồng thời công khai thông tin những trường hợp nợ đọng lớn, chây ỳ, nợ quá hạn kéo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đẩy mạnh cải cách hành chính về thuế, hải quan; tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc về thuế, đồng thời phối hợp với cơ quan Kho bạc Nhà nước, Hải quan, các ngân hàng thương mại... tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, triển khai thực hiện kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, giảm thời gian làm thủ tục nộp thuế. Tăng cường công tác thành tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế...

Về xử lý nợ đọng thuế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần xác định việc thu hồi nợ đọng thuế là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2018 và thời gian tiếp theo. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành do lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng đoàn để đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế. Giao Cục Thuế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành khẩn trương lập danh sách thành viên, dự thảo chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Đoàn kiểm tra để tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định và triển khai thực hiện kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Cục Thuế phân công nhiệm vụ và giao chỉ tiêu thu nợ thuế cho từng đồng chí lãnh đạo Cục Thuế, các phòng của Cục Thuế, các Chi cục Thuế, Đội thuế và cán bộ theo dõi đối với từng người nộp thuế, gắn trách nhiệm thu nợ thuế với bình xét, xếp loại thi đua. Cục thuế phối hợp với Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng cung cấp, trao đổi thông tin để thu hồi nợ thuế thông qua tài khoản ngân hàng của các doanh nghiệp nợ thuế...

Giao Sở Tài chính rà soát, lập danh sách tất cả các khoản nợ mà các đơn vị, doanh nghiệp còn nợ ngân sách, các khoản chi ngân sách, các khoản chi ngân sách tạm ứng cho các doanh nghiệp đến nay chưa thu hồi để báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý cụ thể trình UBND tỉnh. Đồng thời, Sở Tài chính phải có biện pháp hiệu quả để chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh công tác thanh, quyết toán các công trình xây dựng cơ bản còn tồn đọng, làm căn cứ để thu hồi tạm ứng và thu các loại thuế đối với công trình xây dựng cơ bản hoàn thành, quyết toán....

Cũng tại Thông báo này, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao các nhiệm vụ cụ thể cho các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Công an tỉnh, Tư pháp trong công tác thu ngân sách.

Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền các địa phương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách năm 2018, kể cả các đơn vị chưa đạt dự toán cũng như các đơn vị đã hoàn thành dự toán để đảm bảo cân đối nhiệm vụ chi ngày càng lớn và có nguồn xử lý các vấn đề đột xuất, cấp thiết trên địa bàn, đồng thời đóng góp vào số thu của tỉnh. Bên cạnh đó, các địa phương cần tích cực chỉ đạo Chi Cục Thuế có phương án cụ thể để thu hồi nợ đọng thuế. Đối với các huyện có hoạt động khai thác khoáng sản, chính quyền địa phương chỉ đạo Phòng Tài nguyên Khoáng sản, Công an huyện, UBND cấp xã phối hợp với cơ quan thuế tăng cường kiểm soát đối với hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản để chống thất thu thuế trên địa bàn.

Phương Thúy (Tổng hợp)

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An