Ngày 20 tháng 7 năm 2019
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Tăng cường phòng ngừa tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”
 
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” (11/07/2019 03:28 PM)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 389/KH-UBND ngày 28/6/2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”

Việc thực hiện Kế hoạch là nhằm quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm, hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và từng cá nhân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, không để phát sinh phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

UBND tỉnh đề ra các nội dung trọng tâm thực hiện kế hoạch như sau: Phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, UBND tỉnh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nói riêng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong các giao dịch dân sự có liên quan đến tín dụng.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cho vay trong các giao dịch dân sự; thông báo những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả của “tín dụng đen” và các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi, họ, biêu, phường thời gian qua để người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Vận động người dân không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, thực hiện các đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; vận động các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, người dân trên địa bàn chủ động phát hiện, ngăn chặn các đối tượng phát, dán tờ rơi, quét sơn quảng cáo có liên quan đến cho vay, huy động vốn có dấu hiệu của “tín dụng đen”, các đối tượng nghi vấn đòi nợ sử dụng các hành vi đổ chất bẩn, chất thải, gây mất an ninh trật tự.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, tín dụng và hoạt động kinh doanh ngành nghề có điều kiện về An ninh trật tự. Kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đảm bảo đủ điều kiện về an ninh trật tự, nhất là đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, các cơ sở kinh doanh chuyển đổi từ kinh doanh dịch vụ cầm đồ sang kinh doanh dịch vụ tài chính; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh cầm đồ, đòi nợ và cơ sở kinh doanh có nghi vấn hoạt động “tín dụng đen...

Triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Tập trung rà soát, nắm tình hình về các tổ chức, cá nhân, cơ sở hoạt động kinh doanh tài chính, cầm đồ, huy động vốn với lãi suất cao bất thường, tham gia hụi, họ, biêu, phường có dấu hiệu lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổ chức điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, đảm bảo xử lý nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm...

Quán triệt để các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ… vi phạm pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

Để thực hiện kế hoạch, UBND tỉnh giao Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phương thức, thủ đoạn và tác hại của “tín dụng đen” để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Tổ chức điều tra cơ bản, rà soát, nắm tình hình các tổ chức, cá nhân, cơ sở hoạt động kinh doanh tài chính, cầm đồ; các đối tượng có hoạt động huy động vốn với lãi suất cao bất thường; các hụi, họ, biêu, phường có dấu hiệu lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn để chủ động công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các vi phạm.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh chủ trì, tham mưu UBND các cấp thành lập Tổ kiểm tra liên ngành để phối hợp tiến hành kiểm tra hành chính các cơ sở cầm đồ, cho vay, kinh doanh tài chính, dịch vụ đòi nợ và các cơ sở kinh doanh khác có biểu hiện cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê nhằm phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật để xử lý nghiêm. Siết chặt việc cấp Giấy chứng nhận và tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ. Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, kiên quyết xử lý nghiêm về hình sự đối với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, gắn với đấu tranh, triệt xóa các đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức huy động vốn, tham gia phường, hụi và triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, sử dụng vũ khí quân dụng, núp bóng doanh nghiệp để hoạt động…  

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, các gói, khoản cho vay ưu đãi đến mọi tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn ứng dụng khoa học công nghệ, cải cách thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ theo đối tượng, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, hạn chế nhu cầu của người dân về việc vay “nóng”, vay với lãi suất cao ngoài xã hội; chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh tín dụng tăng cường quản lý cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, phòng ngừa tham gia các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”...

Tại kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc; định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Trung ương, Tỉnh ủy theo quy định.

N.B (tổng hợp)

 

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>