Ngày 20 tháng 5 năm 2019
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An sẽ làm gì để thúc đẩy phát triển du lịch?

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về xây dựng, lắp đặt các phương tiện tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời
 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về xây dựng, lắp đặt các phương tiện tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời (30/11/2018 10:23 AM)

Từ ngày 15/12/2018, Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về xây dựng, lắp đặt các phương tiện tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, Quyết định này sẽ sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 1 Điều 1; điểm a, khoản 4 Điều 10; Điều 8; khoản 3 Điều 7; khoản 2 Điều 5; khoản 4 Điều 3.

Những nội dung chưa được quy định tại văn bản này thì áp dụng quy định tại Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời và các văn bản có liên quan.

Quy định nêu rõ: Không xây dựng, lắp đặt phương tiện tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trong phạm vi bảo vệ hành lang an toàn giao thông, trường hợp điều kiện địa hình bên ngoài hành lang an toàn đường bộ không thực hiện được thì được phép xây dựng, lắp đặt phương tiện tuyên truyền, quảng cáo tạm thời nhưng phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thi công; việc cấp phép phải thực hiện theo quy hoạch về quảng cáo, đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật quy định tại Thông tư số 04/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; cơ quan cấp phép phải chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Các phương tiện tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời khi xây dựng, lắp đặt phải  đảm bảo an toàn lưới điện, phòng cháy chữa cháy, công trình thủy lợi, đê điều; đảm bảo hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, luồng đường thủy nội địa và các quy định khác của pháp luật có liên quan; không được gây ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông, che khuất tầm nhìn của các hoạt động giao thông.

Đối với các tuyến đường ngoài đô thị chưa quy hoạch thì khi xây dựng, lắp đặt cụm cổ động, bảng quảng cáo tấm lớn hai bên trục đường ngoài đô thị thực hiện theo quy định tại điểm 2.2 khoản 2 Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BXD ủa Bộ Xây dựng.

Đối với bảng quảng cáo, hộp đèn, biển hiệu lắp đặt tại các công trình thấp tầng phải được treo, gắn, ốp vào mặt trước hoặc mặt sau công trình, song song với trục đường chính và phải đảm bảo mỹ quan đô thị; việc lắp đặt phải thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 04/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Các bảng quảng cáo, hộp đèn, biển hiệu khi lắp đặt tại các công trình thấp tầng ở ngoài khu vực đô thị thì áp dụng theo quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Kích thước băng rôn ngang: 0,7m - 0,8 m (rộng) x 6,5m - 08 m (dài), chiều cao từ mặt đường đến cạnh đáy băng rôn tối thiểu là 04 m; đối với băng rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị khi treo ngang đường giao thông thì chiều cao từ mặt đường đến cạnh đáy băng rôn tối thiểu là 4,75 m, chiều dài băng rôn phải căn cứ vào chiều rộng của mặt đường để điều chỉnh kích thước cho phù hợp và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Kim Oanh (Tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An