Ngày 20 tháng 5 năm 2019
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An sẽ làm gì để thúc đẩy phát triển du lịch?

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Phục dựng văn hóa dân gian và nghi lễ dân gian dân tộc Ơ Đu, bản Văng Môn, huyện Tương Dương
 
Phục dựng văn hóa dân gian và nghi lễ dân gian dân tộc Ơ Đu, bản Văng Môn, huyện Tương Dương (29/11/2018 09:30 AM)

Ngày 27/11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 736/KH-UBND triển khai thực hiện phục dựng văn hóa dân gian và nghi lễ dân gian dân tộc Ơ Đu, bản Văng Môn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2016 – 2020.

Việc triển khai thực hiện phục dựng văn hóa dân gian và nghi lễ dân gian dân tộc Ơ Đu, bản Văng Môn, huyện Tương Dương nhằm giữ gìn, lưu truyền, phổ biến, phát huy cho thế hệ mai sau những giá trị độc đáo mang tính xã hội, nhân văn, những phong tục tập quán tốt đẹp về văn hóa dân gian, nghi lễ dân gian truyền thống của người Ơ Đu. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và lòng tự hào trong cộng đồng, trách nhiệm của các thế hệ, nhất là của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa độc đáo của người Ơ Đu. Từng bước bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người Ơ Đu trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, các nội dung triển khai bao gồm: Phục dựng nghi lễ đón tiếng sấm đầu năm; phục dựng sinh hoạt văn hóa dân gian của người Ơ Đu; phục dựng trang phục truyền thống của người Ơ Đu. Trong đó, phục dựng nghi lễ đón tiếng sấm đầu năm gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ gồm: Lễ gióng chiêng thỉnh thần sấm tại nhà ông thầy mo; Lễ đón tiếng sấm trong các gia đình người Ơ Đu; Lễ hành hương tụ về đền thờ thần sấm của người Ơ Đu; Lễ đón thần sấm tại điện thờ; Lễ tạ ơn thần sấm. Phần hội gồm tổ chức các trò chơi: Bắn nọ, ném còn, đi cà kheo, khắc luống, nhảy sạp, múa lăm vông, tổ chức trình diễn chế tác sản phẩm ẩm thực của người Ơ Đu.

Để triển khai thực hiện tốt kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm thuê chuyên gia khảo sát, xây dựng kịch bản, tổ chức phục dựng các nghi lễ dân gian truyền thống. Chịu trách nhiệm xây dựng nội dung sinh hoạt văn hóa dân gian, thực hiện việc truyền dạy, dàn dựng và biểu diễn…

UBND huyện Tương Dương chỉ đạo Trung tâm Văn hóa thông tin huyện và UBND xã Nga My tổ chức lực lượng nghệ nhân bản Văng Môn tham gia với vai trò là chủ thể thực hiện các nội dung bảo tồn và phát huy theo kế hoạch Sở Văn hóa và Thể thao triển khai tại địa phương; phối hợp để tổ chức các buổi bảo cáo tại địa phương; tiếp nhận và duy trì thực hiện, gìn giữ các nội dung đã được phục dựng phục vụ sinh hoạt cộng đồng thường xuyên và phát triển thành sản phẩm du lịch của địa phương.

Phương Thúy (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An